Avdekker flest seksuelle overgrep

For første gang siden Statens barnehus Tromsø ble etablert i 2009, hadde man i fjor overvekt av saker om seksuelle overgrep mot barn. Tidligere handlet om lag sju av ti saker om vold i nære relasjoner. Seksuelle overgrep, særlig nettbaserte overgrep øker, noe man også ser nasjonalt. I 2016 avdekket politiet i Tromsø en alvorlig overgrepssak som omfatter til sammen 74 fornærmede, 68 gutter og seks jenter.