NRK Meny

Anker forvaringsdom etter nabodrap

50-åringen som ble dømt til 21 års forvaring for to drap i Tromsø, anker saken inn for Hålogaland lagmannsrett. Det bekrefter førstestatsadvokat Lars Fause overfor Nordlys. – Saken skal nå til Riksadvokaten og deretter sendes den til lagmannsretten for beramming. I og at med at strafferammen er høy, har han automatisk krav på å få fremmet saken til ny, fullstendig prøve, sier Fause.