Ambulansestasjonsvedtak utsatt

Et endelig vedtak om framtidas ambulansestasjoner på Senja er utsatt til seinest neste sommer. Egentlig skulle avgjørelsen falt i høst. Årsaken er at ordførerne har invitert UNN med på et felles arbeid med en risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Senja kommune. UNN opplyser at stasjonene i Gryllefjord og Stonglandseidet fortsatt er planlagt lagt ned.