Slutt for «Varangeren»

Dårlig annonsemarked og for få kjøpere gjør at ukeavisen nå gir seg.

Aviser

Slutt: Etter 5 år vil det nå ikke lenger være noen «Varangeren» i avisbunken.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styret for Varangeren AS har i på et møte i dag vedtatt å begjære selskapets oppbud. De konstaterer at avisen ikke har nådd de målene som ble satt ved etableringen i 2007.

Avisen har kommet ut én gang i uken, og ifølge avisen selv har den vært ment å være et lokalt supplement til regionavisen Finnmarken.

Sviktende markeder

Men annonsemarkedet har vist seg å være såpass vanskelig i denne perioden at avisen ikke har lyktes med å skaffe seg den nødvendige inntjeningen.

– Kjedebutikkene er tilsluttet annonsebyråer, og annonsene selges fra byråer til samkjøringsoperatører. Beklageligvis har ikke denne samkjøringen virket for Varangeren, sier styreleder Kjell Wickstrand i Varangeren AS.

I tillegg har publikum sviktet avisen.

– Vi har erfart gode tilbakemeldinger på lokalavisen gjennom alle år, men vi har dessverre ikke lyktes med å få mange nok kjøpere, sier Wickstrand.

Takker for seg

Med det sviktende økonomiske grunnlaget for å drive avisen videre, har styret nå begjært selskapets oppbud med øyeblikkelig virkning.

– Vi takker ansatte, lesere og annonsører for fem interessante og givende år, sier Wickstrøm.