– Tromsø sentrum kan være farlig for synshemmede

Mangel på lydsignaler når det skifter til grønn mann gjør det vanskeligere for blinde og svaksynte å ferdes i trafikken.

Grete Kongsbak savner lyd i noen av byens trafikklys.

Grete Kongsbak liker ikke at noen av byens gangfelt mangler lyd.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

Pipelyden fra trafikklyset ved et gangfelt er noe de fleste har hørt. For mennesker med godt syn er ikke den lyden veldig viktig for orientering i trafikken. Men for de blinde og svaksynte er det til tider livsviktig at lyden er der.

Grete Kongsbak er blind på et øye og har ti prosent synsevne under gode forhold på det andre øyet.

Hun sier mangel på lyd gjør hun veldig usikker når hun skal over veien.

Medlem i Blindeforbundet Grete Kongsbak er blind på et øye, og har 10 prosent syn på det andre øyet.

Medlem i Blindeforbundet, Grete Kongsbak må av og til satse på at det å krysse veien er trygt.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

– Jeg har en liten synsrest så jeg kan se om det er grønn eller rød mann hvis det er mørkt ute, men er det lyst har jeg ingen mulighet til å se det. Så om det ikke er lyd å forholde seg til så blir det en risikosport å krysse veien. Der det ikke er lyd må jeg satse på at det er flere som venter der, for så å følge på de, selv om det er rød eller grønn mann.

Det er per i dag ingen lov som krever at lyskryssene skal ha lyd til enhver tid.

Daglig leder i Troms Fylkeskontor for Blindeforbundet, Asgeir Larsen, er forbauset over mangelen av en slik lov.

Asgeir Larsen vil ha en lov om vedlikehold av trafikale hjelpemidler.

Asgeir Larsen i Blindeforbundet vil ha en lov om vedlikehold av trafikale hjelpemidler.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

– Det er veldig viktig å se og høre når du skal krysse gaten. For synshemmede er det viktig å ha en lyd å forholde seg til i trafikkbildet når synet har sviktet. Hvis det er en teknisk svikt i et trafikklys som kanskje tar lang tid å utbedre, så vil jeg etterlyse en lov som krever at det skal ordnes så fort som mulig. Jeg vil si at det er ikke trygt for synshemmede å gå i Tromsø sentrum.

Asgeir Larsen sier og at det er forbedringspotensial når de tar opp slike saker med kommunen.

– Vi har en del erfaring med Tromsø kommune, og jeg vil si at det er sjelden vi når frem med våre synspunkter.

Veiforvalter i Tromsø kommune Stig Tore Moe er ikke helt enig i den påstanden.

Veiforvalter i Tromsø kommune, Stig Tore Moe er ikke kjent med lydproblematikken før nå.

Veiforvalter i Tromsø kommune, Stig Tore Moe er ikke kjent med lydproblemet før nå.

Foto: Fredrik Haugerøy / NRK

– Jeg synes at det blir feil å si at vi ikke hører på Blindeforbundet. De vil bli tatt inn for å dele sine meninger hvis det er noe som angår dem i våre planer.

Moe var ikke klar over at det var et problem med trafikklysene før NRK tok kontakt.

– Jeg kan ikke huske å ha sett en klage angående lyd i trafikklys før, så når dere tok kontakt gikk vi ut på befaring og fant feil som skal ordnes så fort det er mulig.