– Pass opp for useriøse omreisende håndverkere

Etter dårlig erfaring med omreisende håndverkere med urent mel i posen advarer politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet i Troms mot såkalte «travellers».

Politihuset i Tromsø.
Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Sjef for ordensseksjonen ved Tromsø politistasjon, Hans Martin Moen, sier etatene tidligere år har blitt kontaktet av kunder som har opplevd uferdig og dårlig arbeid i forbindelse med kjøp av tjenester fra omreisende håndverkere, også kalt «travellers».

Reiser fra dør til dør

Hans Martin Moen

Sjef for ordensseksjonen ved Tromsø politistasjon, Hans Martin Moen ber folk være oppmerksom på useriøse omreisende håndverkere.

Foto: ØRJAN RODAL HANSEN / NRK

– Håndverkerne reiser ofte fra dør til dør på denne tiden av året. De tilbyr sine tjenester til lave priser, annonserer gjennom flygeblader og ønsker gjerne kontakt betaling. Oppdragene som tilbys er varierte og kan være alt fra steinlegging, asfaltering, vasking av tak og flere andre håndverkstjenester. Vi har hatt henvendelser der folk har følt seg truet, og følt seg tvunget til å bruke dem.

I 2015 startet Politiet, Skatteetaten, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen et formelt samarbeid som har til hensikt å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samarbeidet består blant annet av økt kontrollvirksomhet og tettere samhandling. Hensikten er å komme de useriøse aktørene i markedet til livs.

Hvilken nasjonaliteter er det snakk om?

– Det vi har erfaring med, er steinleggere fra Irland og England, men man skal ikke se bort fra at også håndverkere fra andre land kan være aktuelle.

Hans Martin Moen sier de foreløpig ikke har fått melding om denne type virksomhet, men at de vil være føre var.

– Vi vet at de er begynt å komme sørpå, så det er grunn til å tro at de er på vei nordover.

Ber publikum om hjelp

Politiet ønsker tips dersom potensielle kunder blir oppsøkt av useriøse håndverkere, eller dersom publikum ser at slikt arbeid pågår i sitt nærområde. Har du opplysninger knyttet til useriøse håndverkere, ta i så fall kontakt med politiets operasjonssentral på telefon 02800.