NRK Meny
Normal

– Opphevelse av vern er uaktuelt

Å oppheve vern av de nasjonale laksefjordene er uaktuelt før oppdrettsnæringa tar lakselus og -rømning på alvor. Det mener lakseelvorganisasjon i Finnmark.

Laks i merd

Fiskeri- og havbruksnæringa vil oppheve vern av nasjonale laksefjorder.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening vil oppheve vernet av de nasjonale laksefjordene for å få åpnet for mer havbruk og oppdrett.

Organisasjonen Lakseelvene i Finnmark er derimot ikke enig i at dette kan la seg gjøre nå.

– Vi synes det er alarmerende at næringa nå går inn for å oppheve vernet fordi vi kunne ønske næringa tok på alvor både rømning- og lusproblematikken, og heller ventet litt med å åpne flere områder for oppdrett, sier styreleder Atle Michael Hove.

I alt 29 sjøområder i Norge har status som nasjonale laksefjorder. Dette vil si at det ikke skal drives oppdrett i disse fjordene.

Organisasjonen mener det må gjøres flere tiltak både for å hindre lakselus og rømninger fra oppdrettsanleggene for å kunne verne om villaksen.

Må settes krav

Atle Michael Hove

Styreleder i Lakseelvene i Finnmark , Atle Michael Hove mener det er uaktuelt å åpne for oppdrett i de nasjonale laksefjordene.

Foto: Lakseelver i Finnmark

Anslagsvis 200 000 oppdrettslaks har rømt fra norske laksemerder hittil i år. Det er dermed like mange rømninger til nå i 2014 som i hele 2013.

Lakseelvene i Finnmark mener dermed det må settes klare krav til oppdrettnæringa før man skal gå bort fra ordningen om nasjonale laksefjorder.

– Jeg synes næringa bør gå ut å si at de er enige i et krav om at skal de åpne nye lokaliteter så skal det skje i lukka anlegg. I tilleg mener vi næringa nå burde merke oppdrettslaksen med det samme, sier Hove.

Vil ha en evaluering

Regionsjef i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening (FHL) i Sogn og Fjordane, Hans Inge Algrøy mener derimot det er på tide å ta en evaluering av vernet.

Ordningen om vernede nasjonale laksefjorder ble vedtatt på Stortinget i 2007, hvor man etter en tid skulle evaluere ordningen etter en tid. Algrøy mener tiden er kommet.

– Det er på tide å se om ordningen har hatt en effekt eller ikke. Hvis det er slik at dette er et vern som ikke har noen virkning eller effekt, så burde man oppheve den nasjonale laksefjord ordningen, sier Algrøy i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening.

Kan ikke bruke lukkede anlegg

Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening er skeptisk til lakseelvorganisasjonens krav om å sette krav til at alle anlegg må innføre lukkede anlegg ved en opphevelse.

– Teknologien ved lukkede anlegg er ikke kommet langt nok til at den kan brukes i en stor kommersiell skala enda, men jeg utelukker det ikke. Uansett er lakselus og -rømninger noe vi jobber kontinuerlig med ved alle anlegg, sier Algrøy i FHL.

Styrelederen i Lakseelvene i Finnmark er derimot ikke enig i dette.

– Lukka anlegg er i drift ellers rundt omkring i verden og det vil ikke bli noe problem for næringa å gå inn på dette området og satse på lukka anlegg hvis de skal åpne nye lokaliteter, mener styrelederen i Lakseelver i Finnmark.

– Vi sier det så sterkt at for oss er det uaktuelt å åpne nye lokaliteter før næringen går inn og tar på alvor problemene med rømning og med lakselus, avslutter styreleder Atle Michael Hove.