– Barnehagene er blitt dårligere

Foreldre mener norske barnehager er blitt dårligere, ifølge en ny undersøkelse.

Barnehage

Arkivfoto.

Foto: NRK

Utviklingen bekymrer Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Hovedproblemet er det nye finansieringssystemet og statsrådens manglende forståelse for sammenhengen mellom finansieringen og den kvaliteten som barnehagene er i stand til å levere, hevder administrerende direktør Arild M. Olsen i en pressemelding.

Onsdag publiserte ratingbyrået EPSI Norge sin årlige studie av kundenes tilfredshet ved et utvalg offentlige tjenester.

Barnehagene har tidligere toppet listen, men må denne gang se seg slått av både tannlege og folkehøgskole. Politiet kom dårligst ut.

Bekymret for utviklingen

Foreldre med barn i private barnehager er vesentlig mer fornøyde enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Barnehagene har fortsatt et godt omdømme og fornøyde brukere. Men vi er bekymret for utviklingen. Årets måling er en påminnelse om at høy tilfredshet ikke kommer av seg selv. Barnehagene må ha konstant fokus på kvalitetsutvikling. Og myndighetene må gi barnehagene rammebetingelser som gjør de i stand til å levere den kvaliteten som forventes, sier Olsen.

– Ikke tatt på alvor

PBL mener resultatene i årets foreldreundersøkelse må ses i sammenheng med overgangen fra statlig øremerkede tilskudd til kommunal finansiering i 2011.

Regjeringen har ikke klart å lage et system som sikrer kvaliteten i barnehagene, og har etter PBLs mening ikke tatt på alvor de problemer det kompliserte regelverket ved overføring til rammefinansiering har påført kommuner og barnehager, skriver de på sine hjemmesider.

Undersøkelsen, der et tilfeldig utvalg foreldre med barn i barnehage er intervjuet, viser for øvrig at foreldre i Nord-Norge er mest fornøyde.