– Ferga må fjernes fra kartet, jeg vil ikke se den mer

Dagpendler og senterpartipolitiker Noralf Leitring har fått nok av fergeproblemene mellom Grytøy og Harstad.

MF Strandebarm

Folk kommer seg ikke ut av bilene under fergeoverfarten.

Foto: Privat

– Reserveferga «Strandebarm» må fjernes fra kartet, jeg vil ikke se den mer. Jeg er sikker på at hvis denne båten blir gjort om til hermetikkbokser, vil hver enkelt boks lekke, sier Leitring til NRK.

Får store konsekvenser

På grunn av feil på Ibestadferga, er MF «Lauvstad», som normalt brukes på sambandet mellom Stornes i Harstad og Bjørnerå på Grytøya, satt inn der. De som skal reise mellom Harstad og Grytøya, og eventuelt videre til Sandsøy og Bjarkøy, må ta til takke med MF «Strandebarm», en ferge som bare tar 20 biler.

Leitring sier det får store konsekvenser.

– Det fører til at biler blir stående igjen, folk kommer seg ikke på jobb og ikke minst rammer det næringslivet. Melkebilen, kraftforbilen og andre store kjøretøy kommer seg ikke over, det rammer alle, raser han.

Noralf Leiring

Noralf Leitring er lei av reserveferga MF «Strandebarm», nå vil han ha den bort

Foto: Martin Mortensen / NRK

Felles reserveferge

Daglig leder i Troms Fylkestrafikk, Kurt Bones, forklarer at de har en felles reserveferge for de tre fergesambandene i Sør-Troms, Stangnes-Sørrollnes, Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy, og Stornes-Harstad.

Ifølge kontrakten kan rederiet selv velge hvor de vil sette inn reserveferge, ved feil på en av de andre båtene.

– Nå har det oppstått en feil på Ibestad-ferga, derfor har rederiet valgt å sette inn Grytøy-ferga der, og reseverferga på Grytøy-sambandet, inntil feilen er reparert. Det har de rett til sier Kurt Bones.

MF Strandebarm

Ferga tar bare 20 biler, noe som får store konsekvenser for næringslivet.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Krever skikkelig erstatning

Noralf Leitring sier han er klar over at dette ikke strider med kontrakten, men er forundret over at det er reisende til og fra Grytøya som alltid må ta støyten.

Nå mener han det er på høy tid med en skikkelig reserveferge.

– Jeg forstår at det kan oppstå feil, men det er merkelig at reserveferga alltid blir satt inn på denne overfarten, uansett hvilken hovedferge som får feil. Skal man ha reserveferge, må den være skikkelig. Vi krever en reserveferge på minst samme størrelse som MF «Lauvstad», som tar 50 biler.

Også hytteeiere reagerer

Arnt Ronny Olsen

Arnt Ronny Olsen har hytte på Grytøy, han vil også ha bort ferga han kaller 'et sjølsøkk.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Og det er ikke bare pendlerne som reagerer, mange harstadværinger har fritidsbolig på øyene, som de benytter ofte.

– Jeg har lang fartstid over sundet, sier Arnt Ronny OIsen, med et smil.

Han tar turen 40 til 50 ganger i året.

– Det er helt latterlig. Vi har ei skikkelig ferge, men den blir tatt ut hele tiden, også får vi dette «sjølsøkke» som ikke tar biler eller noe, henvendt til MF «Strandebarm», som er i ferd med å legge til kai.

Vil ta grep

Kurt Bones i Troms Fylkestrafikk, sier han har forståelse for frustrasjonen og at de vil ta grep.

– Vi ser at reservefergen er for liten. Det er noe vi skal ta med oss når vi vurderer neste anbud, sier han.

Fra torsdag vil sambandet få hovedferga, MF «Lauvstad», tilbake.