– Evakueringer er krevende

Leder i lokalstyret på Svalbard, Arild Olsen håper NVE-rapporten som kommer snart vil sette fart i arbeidet med å sikre befolkningen. Det betyr at man må flytte bebyggelse og lage sikringstiltak for å hindre evakuering av innbyggere i ekstremvær, sier Arild Olsen. – Gjentatte evakueringer er krevende, sier lokalstyrelederen.