– Vanskelig å unngå slike angrep

Psykiatrisk pasient gjentok angrep på kommunelege. – Det er vanskelig å unngå slike situasjoner, sier legene som behandler pasienten.

Utbrent bil

Kommunelegens bil er totalskadd etter at en psykisk syk mann satte fyr på den.

Foto: Asbjørn Rygh

Mannen som i går gikk til amok på angrep på legeværelset og kommunelegen i Lyngen er nå innlagt på UNN.

I Lyngen er det i dag stilt spørsmål rundt hvordan mannen som tidligere har angrepet kommuneoverlegen kunne få permisjon fra Åsgård, der han tidligere har vært innlagt, uten at det ble tatt forholdsregler i hjemkommunen.

– Pasienter med rus- og psykiatriproblematikk er en utfordring, Avdelingsoverlege Per Rørvik.

Det var i går mannen helte bensin i venteværeslet ved legekontoret og tente fyr på kommunelegens bil. Mannen er tidligere dømt for vold mot den samme legen etter at han for to år siden overfalt henne – noe som ga henne et 3 måneders langt sykehusopphold.

Var ferdigbehandlet

Legesenteret i Lyngen

Mannen som onsdag gikk amok ved legekontoret i Lyngen er tidligere dømt for å ha angrepet kommunelegen i kommunen.

Foto: Asbjørn Rygh

Rørvik sier de ikke har grunn for å holde igjen denne typen pasienter igjen når de anses som ferdigbehandlet:

– Det her er pasienter med psykiatri og psykiske lidelser i bunnen, og som i tillegg har en rusproblematikk. Og når man tenker på ansvaret, så er det sånn at psykiatrien påstar seg ansvaret for psykose-biten og de tingene som går på alvorlige psykiske lidelser. Da er det institusjonene som tar dem inn, og behandler dem ofte med medisiner og stabiliserer dem. Men når disse pasientene er blitt stabile, så må denne pasientgruppa rehabiliteres tilbake til kommunene, sier Rørvik.

Rørvik sier at det da er hjemkommunenes ansvar å gi dem et omsorgstilbud, og tilrettelegge slik at hverdagen oppleves som meningsfull.

– Men det er klart at når de har et rusproblem, så kan de ruse seg ute. Og selv om de er stabile psykisk, så kan de bli et ordensproblem i samfunnet.

Opplyser om risikopasienter

– Men sender dere melding til kommune, kommunehelsetjenesten og politi når dere har en person som dere kjenner godt og vet at vedkommende kan bli ustabil igjen?

– Når det gjelder riskio for samfunnet, så er vi nøye med å opplyse og kommunisere det er vi pålagt. Men mange ganger blir en som har vært psykisk syk stabilisert sendt ut, så det blir det jo en kjent problematikk.

– Vi trenger hjelp fra politiet, og kommunene må ha en spisskompetanse på å gi disse personene et omsorgsnivå og en hverdag som gjør at de kalrer å holde seg borte fra rus, sier Rørvik.