Ber staten dekke arkeologutgraving

Staten bør dekke mer av utgiftene til bønder ved arkeologiske utgravinger, mener Fortidsminneforeningen. I dag risikerer bøndene å sitte igjen med regningen på mange hundre tusen kroner om de skal bygge nytt fjøs. Fortidsminneforeningen viser til at nær alle som klager til departementet får avslag, og frykter at bønder kan la være å rapportere om funn.