- Ta det på alvor!

Fylkesråd mener FeFo bør ta Sør-Varanger kommunes vurdering om ekspropriasjon av Førstevannslia på alvor.

Berit Ranveig Nilssen

Styreleder i FeFo, Berit Ranvei Nilssen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesråd for kultur, næring og samferdsel, Kåre Simensen, mener Finnmarkseiendommen bør ta Sør-Varanger kommunes vurdering om ekspropriasjon som et signal på at prispolitikken deres må endres.

FeFo har solgt Førstevannslia i Sør-Varanger til et privat firma, og nå vurderer kommunen å ta over eiendommen for å ha kontroll med prisene.

- Signaleffekten fra det som Sør-Varanger kommune her har sagt er sterk. Man er villig til å gå langt for å få lagt til rette for boligutbygging i sin egen kommune, sier Simensen.

- Dette var fryktet

Han mener FeFo bør ta dette signalet på alvor og revurdere sin prispolitikk.

- Det som skjer i Sør-Varanger er det man fryktet ville skje når FeFo la opp til en sånn prispolitikk. Og det er en dreining av eiendomsretten som vi ikke ønsker.

Han frykter private aktører vil føre til dyrere tomter for folk som skal bosette seg enn det som ville vært tilfelle hvis det offentlige fikk mulighet til å kjøpe eiendommer av FeFo til en lavere pris.

- Høye priser ikke FeFos feil

Men styreleder i FeFo, Berit Ranveig Nilssen, avviser at Finnmarkseiendommens prispolitikk gir dyrere tomter.

- Det er ikke våre priser som gjør boligene høyt priset i noen områder. I og med at vi har en markedsorientert politikk, så vil det si at det vil være mye lavere pris i områder som har stor fraflytting slik at man kan få en utvikling også i disse områdene.

- Og så har vi en høyere pris for de områdene som er under utvikling og hvor det er tilflytting. Og det er jo ikke så mange områder vi har i Finnmark som er tilflytterkommuner, for å si det sånn.