NRK Meny
Normal

Kritisk til Helse Nords russatsning

Helse Nord har fordelt kun ti av 25 rusbehandlingsplasser som politikerne har bevilget ekstra penger til. Det reagerer bruker og interesseorganisasjoner på.

Vidar Hårvik

Vidar Hårvik i interesseorganisasjonen Marborg er kritisk til at Helse Nord ikke prøver hardere å få på plass flere behandlingsplasser for ruspasienter. Politikerne har bevilget midler, men foreløpig er kun ti av 25 plasser kommet i gang.

Foto: Kaja Staude Mikalsen

Marborg og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon reagerer sterkt på at Helse Nord ikke har greid å fordele samtlige rusbehandlingsplasser som det er bevilget penger til via anbud.
– Vi reagerer på at man foreløpig ikke har greid å oppfylle de politiske intensjonene fra politikerne på sentralt hold, sier Vidar Hårvik som er daglig leder i Marborg som er en interesseorganisasjon for brukere som får legemiddelassistert behandling.


Rammer alle ruspasienter

Tidligere i år ble det bevilget ekstra penger for rask opp skalering av rusbehandlingstilbudet i hele landet.
I følge Marborg vil manglende rusbehandlingsplasser ramme ruspasienter generelt, men i hovedsak de som ikke ønsker Legemiddelassistert behandling.

– Det er ofte snakk om voksne mennesker med både rus- og psykiatriproblemer, utdyper Hårvik..

Hittil er kun ti plasser fordelt av Helse Nord, og dermed gjenstår 15 plasser.
Årsaken er at Finnmarkskollektivet, som var den eneste som la inn anbud på disse, ifølge Helse Nord ikke er tilfredsstillende.

Bedre dialog kunne ordnet det


Vidar Hårvik har i utgangspunktet ikke noen mening om hvem som skal tildeles behandlingsplassene – for han er det viktigste at de sårt trengte plassene kommer på plass. Men han mener Helse Nord burde gitt Finnmarkskollektivet nødvendig støtte til å oppfylle kravene.
– I og med at Finnmarkskollektivet var de eneste som leverte inn anbud så skulle jo man tro at den enkleste måten å få de plassene opp å gå ville være å gå i dialog med Finnmarkskollektivet for å finne ut hva de trenger for å komme opp på det nivået Helse Nord krever, sier Hårvik.

Svakt faglig vurdert


Styreleder i Finnmarkskollektivet Svein Iversen oppfatter det også slik at en bedre dialog ville kunne ha løst problemet.
– Vi tror vi kunne gitt Helse Nord en grei avklaring på det grunnlaget de har avslått anbudet hvis vi hadde hatt bedre dialog, sier Iversen.

Finnmarkskollektivet har fått anbudet vurdert av Fagråd for rusfeltet, og de støtter Finnmarkskollektivet i at avslaget burde vært unngått.
– De konkluderte med at det var et svakt faglig fundert avslag, sier Iversen som er av oppfatningen av at selve søknaden er for viktig i prosessen. Noe han syns er uheldig.

Skjebneuke


– En lite ideell organisasjon som vi har praktiske fagpersoner, og ikke den profesjonelle kompetansen på anbudsskriving som det kan se ut som at Helse Nord krever, sier styrelederen
Finnmarkskollektivet har klaget på avslaget, og førstkommende fredag skal Helse Nord avgjøre om de tar klagen til følge. Den avgjørelsen er det regionforetaket i Bodø som tar. Det blir en viktig dag for institusjonen i Alta.
– Er jo ikke til å legge skjul på at det blir en vanskelig situasjon hvis e ikke omgjør vedtaket sitt, avslutter styreleder Svein Iversen.