Hopp til innhold

Universell utforming på nett og mobil

Det jobbes for at alle NRK sine digitale tjenester skal fungere like godt uavhengig av brukerens funksjonsevne og digitalt utstyr. På samme måte som at NRK skal lage innhold til hele befolkningen, skal dette innholdet fungere like godt for alle - på nett og mobil. Dette mener vi at er avgjørende for å oppnå vårt mål om å være en almenkringkaster i verdensklasse.

Hva betyr dette i praksis?

Noen bruker lesebriller eller justerer på farger og forstørrelse på "dingsen" man er på nett med for å få en god brukeropplevelse. Andre har behov for at datamaskinen/nettbrettet/mobilen deres har en stemme som leser opp det som står på skjermen eller at de kan bruke stemmen til å finne frem med. Vi jobber med at våre nettsider skal fungere uavhengig av om det brukes et tastatur eller mus og og at grafikk eller lyd ikke er den eneste måten vi formidler vårt innhold på.

I NRKs tjenester på nett og mobil kan man i dag ta frem undertekster, synstolkning og tegnspråk der dette er tilgjengelig.

Teknologien utvikler seg fort. Og vi får flere og flere muligheter for å tilpasse brukeropplevelsen til hver enkelts behov. NRK jobber hele tiden for å utnytte dette til det beste for publikum.

Hvorfor jobber vi med universell utforming?

Det er flere grunner til at vi jobber med å lage våre digitale løsninger så brukervennlige, og teknisk tilgjengelige som mulig, for alle. I Norge må alle følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven(DTL) som har tekniske krav slik at ingen blir utestengt fra den digitale verden. I tillegg til at NRK jobber med å følge disse kravene så har organisasjonen et mål om å være en allmennkringkaster i verdensklasse. Dette er et ambisiøst mål. For å nå dette målet må NRK sørge for å være folks førstevalg uavhengig av hva slags dings, ferdigheter eller funksjonsevne brukeren har.

Hvordan jobber vi med universell utforming?

Kompetansebygging og kvalitetssikring er de to overordnede satsningsområdene for å lage digitale opplevelser for alle. I tillegg til at NRK siden november 2014 har hatt en tilgjengelighetssjef, så ble det våren 2017 ansatt en universell utformingsutvikler som har som hovedoppgave å jobbe med universell utforming på nett og mobil fra et faglig og teknisk ståsted. Selv om økt kunnskap og bevissthet rundt disse tingene forhåpentligvis gjør det stadig lettere for publikum så vil vi gjerne høre fra deg om du har innspill.

Se også:

Norske krav til universell utforming på nett og mobil (Difi.no)