Hopp til innhold

ካብ ግብሪ ዝርከብ ኣታዊ ብማዕረ ክመቓራሕ እዩ 09.05.2024

I et nytt system vil regjeringen ta fra rike kommuner og gi til fattige. 2 milliarder kroner skal omfordeles.

I et nytt system vil regjeringen ta fra rike kommuner og gi til fattige. 2 milliarder kroner skal omfordeles.

ቶርጓሚ: ሳምሶን ተወልደ ገብረግዚኣብሄር

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኖርወይ ብ ትግርኛ

Da Novo Nordisk oppdaget at diabetesmedisinen de laget, også hjalp mot overvekt og fedme, var veien til internasjonal suksess kort. Dermed gikk Kalundborg fra å være en søvnig småby til å bli en industrihovedstad.

ጠለብ መቕጠኒ መድሃኒት ይውስኽ ኣሎ 16.06.2024

Det er nesten 25 år siden sist det var like mange innbrudd i private hjem. Det forteller forsikringsselskapene, som, sammen med politiet, ser en økende trend.

ስርቂ ብዝለዓለ መጠን ወሲኹ 15.06.2024

Situasjonen i boligmarkedet er kritisk, sier LO, som krever endringer i boligpolitikken. Mange av deres lavlønte medlemmer må bo langt unna arbeidsplassen. LO ber om at arbeiderpartiet går inn for ikke-kommersielle løsninger i boligmarkedet.

ንሰራሕተኛታት፣ ዝሓሸ ምሕደራ ኣባይቲ ክግበረሎም ጠለብ ቀሪቡ 15.06.2024