Norwegian news in tigrinja

Tre av ti norske ungdommer har det siste året sett noen planlegge eller gjennomføre slåsskamper på sosiale medier. Det viser en ny rapport fra Medietilsynet.
ሰለስተ ካብ ዓሰርተ ኖርወጃውያን መናእሰይ ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ገለ ሰባት ብማሕበራዊ ሜድያታት ቪድዮታት ክበኣሱ ወይ ውን ክበኣሱ መደብ ከውጽኡ ከለዉ ርእዮም ኣለው። እዚ ብናይ ሜድያ በዓል ስልጣን ዝወጸ ጸብጻብ እዩ።

17.06.2020: ናይ ሓደ መንእሰይ ልቡ ምህራም ኣቋሪጻ

Folkehelseinstituttet har kommet med en ny risikovurdering. De frykter at folk skal gå lei smittevernrådene, og at det vil føre til at flere blir smittet i sommer.
ሚኒስትሪ ህዝባዊ ጥዕና ሓድሽ ገምጋም ናይ ለብዲ ሕማም ክስተት ኣውጺኡ ኣሎ። ህዝቢ ነቲ ንለብዲ ምክልኻል ዝምልከት ሕግታት ዕሽሽ ከይብልዎን ኣብዚ ክረምቲ ድማ ብዙሓት ከይቃልዑ ፍርሖም ገሊጾም።

11.06.2020: ለብዲ ሕማም ከይውስኽ ይፍራሕ

I Grimstad får flyktninger tilbud om sin egen lille hageflekk hvor de kan dyrke grønnsaker fra sine hjemland. Rett og slett et integreringsarbeid.
ኣብ ግሪምስታድ ዝርከቡ ስደተኛታት ንኢሽተይ ናይ ኣታኽልቲ ስፍራ ተዋሂቦም፣ ናይ ሃገሮም ኣሕምልቲ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ክኢሎም። በዚ ድማ ናብ ስራሕ ዓለም ተጸንቢሮም።

09.06.2020: ኣሕምልቲ ብምፍራይ ናብ ህዝቢ ምጽንባር

Philip Manshaus ble dømt til 21 års forvaring. Han ble funnet skyldig i drap på stesøsteren og forsøk på terror mot al-Noor-moskeen i Bærum.
ፊሊፕ ማንስሃውስ ን 21 ዓመት ተፈሪዱ ኣሎ። እዚ ሰብ ን ከም ሓፍቲ ትብጽሖ ጓል ብምቕታሉን ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኣልኑር መስጊድ ክፍጽም ብምፍታኑን ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ።

12.06.2020: ፍርዲ ን ፊሊፕ ማንስሃውስ

Fra mandag 15. juni 2020 åpner Norge grensen mot de fleste nordiske land. Men i Sverige er det kun Gotland nordmenn kan reise til uten å havne i karantene. Regjeringen lar treningssentre og svømmehaller åpne igjen. Det blir også lov med forsamlinger med inntil 200 personer.
ካብ ሶኒ 15 ሰነ 2020 ዶባት ኖርወይ ምዝ ዝበዝሓ ኖርዲክ ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ። ናብ ስዊደን ግን ብጀካ ናብ ጎትላንድ ካብ ካልእ ቦታ ተጓዒዙ ዝተመልሰ ክውሸብ ክግደድ እዩ። ብተዋሳኺ እንዳ ጅምናዝዩምን መሐምበሲ ቦታታትን ተኸፊቶም ኣለዉ። ክሳብ 200 ሰባት ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን ምእካብ ውን ተፈቒዱ ኣሎ።

12.06.2020: መንግስቲ ዝያዳ ንሕብረተሰብ ይኸፍቶ