Hopp til innhold
Ny metode for svindel: En 80 år gammel kvinne fikk besøk av det hun trodde var politiet. De sa hun hadde blitt hacket og svindlet. Det som skjedde fra de banket på døren, er en utrolig historie. Et to uker langt mareritt.

ፖሊስ፣ ሓድሽ ኣገባብ ምትላል ይፍጸም ብምህላዉ የጠንቅቕ 08.6.2024

På sensommeren i fjor ble en mann bortført fra Aker Brygge og fraktet i bil til Sverige. Fire personer ble i slutten av mai dømt for bortføringen. I videoen frigjør svenske spanere mannen.

ኦስሎ፣ ኣርባዕተ ሰባት ብጭውያ ተኸሲሶም ተኣሲሮም 07.06.2024

Hvordan vil Norges befolkning se ut om noen tiår? Ifølge SSB, blir vi flere, men også eldre. I 2031 vil vi nå en milepæl. Da vil det være flere eldre enn yngre i landet.

ክንበዝሕ ኢና ግን ዕድመ ዝደፍኡ ውን ክበዝሑ እዮም። 05.06.2024

For snart to år siden ble Stål Bye (78) bitt av en flått på hytta utenfor Larvik i Vestfold. Etter et par uker ble han akutt dårlig og ble lagt inn på sykehus med hjernebetennelse. Han var smittet a den flåttbårne sykdommen TBE, som påvises i økende grad i Norge.

ብቁርዲድ እንተተነኺስካ፣ ሕማም ኣእምሮ የስዕበልካ 01.06.2024

I fjor tok 693 mennesker sitt eget liv. Det er 70 flere enn året før, viser tall fra FHI. Sju av ti som tok livet sitt i fjor var menn.

ብዙሓት ኖርወጃውያን ነፍሰ ቅትለት ፈጺሞም 30.05.2024

Det har vært mye større utfordringer med å integrere ukrainere enn kommunene trodde. Store språkproblemer og behov for helsehjelp har satt mange lokalsamfunn på prøve.

ምውህሃድ ስደተኛታት ኣብ ኖርወይ 29.05.2024

Det skal dyrkes mer frukt, bær og grønnsaker ifølge jordbruksavtalen. Vegetarfestivalen åpnet i Oslo, en festival med en ambassadør på fire bein.

ኣብ ኦስሎ፣ ፈስቲቫል ናይ ኣሕምልቲ ጥራይ ዝበልዑ ሰባት ተኻይዱ 25.05.2024

Rødt har landsmøte og gjør en tannhelsereform til hovedsak. De vil øke selskapsskatten for at det offentlige skal dekke tannlegeregninga.

ፖለቲካዊ ሰልፊ ቀይሕ፣ ኣሰራርሓ ሕክምና ስኒ ክመሓየሽ ይጠልብ 23.05.2024

Universitetet i Oslo vil gjøre det enklere å bli utdannet lærer. Til høsten skal UiO ta inn 50 nye studenter som kan spare ett år på utdanningen.

መምህር ንምዃን ዝቐለለ ክኸውን እዩ። 23.05.2024