Hopp til innhold

ግዝያዊ ስራሕ ምቁራጽ ኣሰራርሓ ይናዋሕ 31.10.2021

NHO er kritisk til at regjeringen forlenger permitteringsordningen frem til 1. januar. De viser til at mange bransjer sliter med å få folk. Det gjelder ikke minst hotell-og-restaurantbransjen.

NHO er kritisk til at regjeringen forlenger permitteringsordningen frem til 1. januar. De viser til at mange bransjer sliter med å få folk. Det gjelder ikke minst hotell-og-restaurantbransjen.

ኣብ ኖርወይ ድብታት እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ 20.05.2023

Hunder blir ikke alltid like høyt verdsatt i den arabiske verdenen. Mishandlingen av hunder må stanse, sier en tunisier som driver mobilsalong i Tunis, der hunder får velvære og vask.

ኣኽላባት ኣብ ሃገራት ዓረብ 18.05.2023

Lærere og elever på flere videregående skoler blir nå filmet i undervisningen. Videoopptakene blir senere gjennomgått nøye. Målet er bedre samspill mellom lærere og elevene i klasserommet.

ተመሃሮን መማህራንን ኣብ ክፍሊ እንከለዉ ብቪድዮ ይቕረጹ 16.06.2023