ካብ 12 ሜትሮ ንታሕቲ ዘሊላ 20.11.2021

Prinsesse Ingrid Alexandra kastet seg i det da hun besøkte Forsvaret. Under omvisning hos Jegertroppen på Rena leir ble 17-åringen med da det skulle øves på fallskjermhopp.

Prinsesse Ingrid Alexandra kastet seg i det da hun besøkte Forsvaret. Under omvisning hos Jegertroppen på Rena leir ble 17-åringen med da det skulle øves på fallskjermhopp.

Kortere karantene tid og økt bruk av koronapass er noen av tiltakene europeiske land har satt inn for å unngå nedstenging.

መንግስቲ ሓደሽቲ ናይ ኮሮና ምክልኻል ሕግታት ከውጽእ ይግምግም ኣሎ 08.01.2022

En mann i 40-årene er siktet for drap på kvinne i Lier. Kvinnen er i 60-årene og svensk statsborger og ble funnet hjemme hos seg selv.

ብቕትለት ዝተኸሰሰ ሰብ 08.01.2022

Regjeringen øker strømstøtten. Ordningen som ble presentert før jul fikk mye kritikk både fra LO og opposisjon for å være for dårlig.

መንግስቲ ነቲ ናይ ጸዓት ወጻኢታት ሓገዝ ወሲኽሉ ኣሎ 08.01.2022