ሕቶ ንሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 11.09.2021

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ መርጫ ውን እዩ። 39 ወንበር ካብ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ክምረጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 20539 ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። 

Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ መርጫ ውን እዩ። 39 ወንበር ካብ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ክምረጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 20539 ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

Tirsdag legger den avtroppende regjeringen frem statsbudsjettet. Det skal stammes inn. Bruken av oljepenger skal ned til under 3%, i tråd med handlingsregelen.

ናይ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠቓቕማ ክጎድል ኣለዎ 09.10.2021

NAF frykter at literprisen på bensin og diesel blir femti øre leteren dyrere neste år. Finansministeren bekrefter at de vil øke CO2-avgiften, men hvor mye vil han ikke si før statsbudsjettet legges fram.

ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ እዩ 10.10.2021

Støre forteller om deler av den nye regjeringens arbeidslivspolitikk. Med seg hadde en høyaktuell kandidat til posten som ny arbeids- og sosialminister.

ምቅይያራት ኣብ ናይ ስራሕ ፖሊሲታት 10.10.2021