Hopp til innhold

ሕቶ ንሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 11.09.2021

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ መርጫ ውን እዩ። 39 ወንበር ካብ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ክምረጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 20539 ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። 
Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ መርጫ ውን እዩ። 39 ወንበር ካብ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ክምረጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሳሚ ባይቶኣዊ ምርጫ 20539 ሰባት ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg. Det skal velges 39 mandater fra 7 ulike valgkretser. Det er 20539 som kan stemme i sametingsvalget.

Hunder blir ikke alltid like høyt verdsatt i den arabiske verdenen. Mishandlingen av hunder må stanse, sier en tunisier som driver mobilsalong i Tunis, der hunder får velvære og vask.

ኣኽላባት ኣብ ሃገራት ዓረብ 18.05.2023

Lærere og elever på flere videregående skoler blir nå filmet i undervisningen. Videoopptakene blir senere gjennomgått nøye. Målet er bedre samspill mellom lærere og elevene i klasserommet.

ተመሃሮን መማህራንን ኣብ ክፍሊ እንከለዉ ብቪድዮ ይቕረጹ 16.06.2023

Gammelt, utslitt utstyr er en av grunnene til at nesten 14000 togavganger ble innstilt på det sentrale Østlandet i fjor. Det er langt mer enn et annet selskap som også transporterer folk på skinner.

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብኣሽሓት ዝቑጸር ጉዕዞ ባቡራት ይስረዝ