Hopp til innhold

ብምሉኦም ስድራ ይሕንብሱ - 2. ህይወት ምድሓን 05.06.2021

I oktober fikk en kvinne en oppringing. En man forklarte at noen hadde misbrukt bankkontoen hennes. Mannen utga seg for å være politi, men han var en svindler. I løpet av noen timer forsvant mer enn 20 tusen kroner fra kvinnens konto.

ፖሊስ ካብ ኣታለልቲ ጥንቃቐታት ክግበር ኣተሓሳሲቡ 20.11.2022

Sande blir den første i Sør-Norge som kan bli et skatteparadis. Kommunestyret senker formuesskatten kraftig, etter hvert til 2 promille. Nå håper de folk med kapital vil komme dit.

ሳንደ፣ ገነት ናይ ግብሪ ክፍሊት ክኸውን ትኽእል እያ 17.11.2022

Elever på den videregående skolen i kraftkommunen Tokke fryser. Innbyggerne nyter godt av en maksprisavtale, men den får ikke skolen benytte seg av. Da må de spare på strømmen.

ሽሕ እኳ ዋጋ ጸዓት እንተጎደለ ተምሃሮ ግን ይቖሩ ኣለዉ 18.11.2022