18.04.2021 ክፍሊ ጸጥታ ኖርወይ ብኸምዚ ኣገባብ ንነፈርትታት፣ ን 24 ሰዓታት ክቆጻጸሩ እዮም።

Det har vært en voldsom vekst i bestilling av varer på nett under pandemien, og ofte betaler man lite eller ingenting for å få pakken levert hjem på døra. Men myndighetene mistenker at ikke alle i budbilbransjen følger lover og regler.

ገበናዊ ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ጨንፈር 26.11.2021

Norge fikk en stortingspresident med innvandrerbakgrunn. Masud Gharahkhani er nå nummer to i Norge etter kongen. Han får oppgaven med å gjenreise tilliten til stortingspolitikerne etter pendlerboligsakene.

ናይ ስደተኛ ድሕረባይታ ዘለዎ ፕረሲደንት ሃገራዊ ባይቶ ኖርወይ 27.11.2021

Norge skjerper karantenereglene, og mange land stanser flytrafikken fra det sørlige Afrika for å hindre spredning av den nye coronavirus-varianten.

ሓድሽ ዕሌት ቫይረስ ሻቕሎት ይፈጥር 26.11.2021