Hopp til innhold

20.02.2021 ማህረምቲ፣ ስነኣእምራዊ ጸገም ዘለዎ ሰብኣይ ናይ ኣእምሮ መድመይቲ ኣኸቲሉ

Burqa er igjen påbudt i Afghanistan. Taliban vil også begrense kvinners rett å kjøre bil. Frp mener norske myndigheter har opptrådt naivt i møte med Taliban.

ኤፍኣርፐ ንመንግስቲ ኖርወይ ነቒፉ 08.05.2022

Voksne bør trene styrke minst to ganger i uka, og de aller minste bør ikke ha noe skjermtid. Vanskelig å begrense, sier småbarnsfar.

ንኣሽቱ ግዚኦም ኣብ ክስሪን ከሕልፉ ዘይምትብባዕ 09.05.2022

Vi har hørt om lang ventetid for å få nytt pass, men nå skal det handle om pass på avveie. En mann hadde bestilt pass til sønnen, og det kom to i postkasse.

ናብ ጌጋ ኣድራሻ ዝተላእኸ ፓስፖርት 01.02.2022