20.02.2021 ማህረምቲ፣ ስነኣእምራዊ ጸገም ዘለዎ ሰብኣይ ናይ ኣእምሮ መድመይቲ ኣኸቲሉ

02.04.2021 ኣብ መወሸቢ ሆቴል ዝኣተዉ ሰባት ብፍርሒ ይናወጹ

04.04.2021 ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኖርወይ 150,960 ፋይዘር ክታበት ክትቅበል እያ።

27.03.2021 ሃገራዊ ውሸባ ሕግታት፣ ንመጻምድቲ