Hopp til innhold

20.02.2021 ማህረምቲ፣ ስነኣእምራዊ ጸገም ዘለዎ ሰብኣይ ናይ ኣእምሮ መድመይቲ ኣኸቲሉ

Lærere og elever på flere videregående skoler blir nå filmet i undervisningen. Videoopptakene blir senere gjennomgått nøye. Målet er bedre samspill mellom lærere og elevene i klasserommet.

ተመሃሮን መማህራንን ኣብ ክፍሊ እንከለዉ ብቪድዮ ይቕረጹ 16.06.2023

Gammelt, utslitt utstyr er en av grunnene til at nesten 14000 togavganger ble innstilt på det sentrale Østlandet i fjor. Det er langt mer enn et annet selskap som også transporterer folk på skinner.

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብኣሽሓት ዝቑጸር ጉዕዞ ባቡራት ይስረዝ

Regjeringen vil øke bruken av oljepenger kraftig i det reviderte budsjettet. Målet er å bruke 56 milliarder oljekroner mer enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, eller til sammen 372,6 milliarder oljekroner.

መንግስቲ፣ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ናይ ነዳዲ እቶት ክውስኸሉ ወሲኑ። 11.05.2023