ሓድሽ ንብረት ንሕማም ሽኮርያ ዘለዎም

09.05.2021 ራጃ፣ ስደተኛታት ኣብ ናይ ኮሮና ክታበት ሪጋ ቀዳምነት ንክወሃቦም ክሕሰበሉ ኣለዎ ይብል።

05.05.2021 ናይ ኮሮና ሰርቲፊኬት ኣብ ክረምቲ ክተኣታቶ እዩ።

02.05.2021 ካብቶም 150,000 ቴሌፎን ዝተደወለሎም፣ ፍርቆም ጥራይ መሊሶም