Vil gjenåpne Rjukan sykehus

Senterpartiet vil ha ny sykehusdrift på Rjukan. – Nedlegging av Rjukan sykehus var feil, og ville ikke skjedd i 2017, mener stortingspolitiker.

Rjukan sykehus

VIL GJENÅPNE: I 2014 ble det vedtatt å legge ned akuttfunksjonen ved Rjukan sykehus, nå vil Senterpartiet reversere vedtaket fra 2014.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det vil bety mye for lokalsamfunnet om det blir en gjenåpning av akuttberedskap på Rjukan sykehus, sier ordfører i Tinn kommune, Bjørn Sverre Birkeland.

Bjørn Sverre Birkeland

Ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland ser optimistisk på en gjenåpning av Rjukan sykehus.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Senterpartiet vil gjenåpne akuttberedskapen og en sengepost ved Rjukan sykehus.

I 2014 ble nettopp akuttberedskapen lagt ned, og det mener stortingsrepresentant og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, aldri skulle ha skjedd.

– Nedlegging av Rjukan sykehus var feil, og ville aldri blitt gjort om spørsmålet var til politisk behandling i 2017, altså etter at Nasjonal helse- og sykehusplan ble framlagt, sier Toppe.

Senterpartiets landsmøte 2017.

Stortingsrepresentant og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, mener Rjukan sykehus aldri skulle vært lagt ned.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hun mener det politiske miljøet for desentraliserte sykehus er helt annerledes nå.

– Politikerne har erkjent hvor viktig akuttfunksjoner er, og at vi må ha desentraliserte sykehustjenester. Blant annet så er jo Odda sykehus sikret videre akuttberedskap. Det er jo et sykehus som er like lite som Rjukan når det gjelder befolkningsgrunnlag.

Folk trenger trygghet

Stortingskandidat for Senterpartiet i Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen, mener folk i Rjukan trenger tryggheten en akuttberedskap vil gi.

– Folk skal ikke bli straffes med lang reisevei til sykehus bare fordi de bor i dette området. Folk i Tinn, Vinje og Tokke trenger tryggheten et bedre sykehustilbud gir, sier Sem-Jacobsen.

Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingskandidat for Senterpartiet i Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen, mener en gjenåpning vil gi trygghet i området.

Foto: Senterpartiet

Hun mener det er en plikt at sykehuset gjenåpnes.

– Dette angår 12 000 mennesker, pluss 30 000 hytteturister. Så å sørge for at det er et mye bedre sykehustilbud i den regionen her, er en plikt og en nødvendighet.

Nå som det politiske klimaet har endret seg, føler Sem-Jacobsen seg trygg på at en gjenåpning av Rjukan sykehus kan bli en realitet.

Vil utvikle sykehuset etter Ål-modellen

Rjukan sykehus må få et annet og større innhold enn det helseforetaket i dag tilbyr, mener Toppe. Første trinn er raskest mulig å få på plass en utvidet Ål-modell.

– Staten må eie sykehuset, og helseforetakene får i oppdrag å utvikle sykehustilbudet på Rjukan, sier hun.

Toppe mener det er flere ting som kan utvikles på sykehuset.

– Det bør være en somatisk sengepost, et stort tilbud av poliklinikker, et tilbud innen bildediagnostikk og laboratorietester, og vi kan vurdere et tilbud innenfor psykiatri, sier hun.

– Detaljene er litt uklare, men det viktigste er først og fremst akuttberedskap og en somatisk sengepost.