UNE: – Familien har misbrukt asylreglene

SKIEN (NRK): Utlendingsnemnda mener familien Kastrioti har misbrukt asylreglene, og vil sende alvorlig syke Alkeo (8) hjem til Albania.

Dødssyke Alkeo (8) kan bli sendt ut av Norge

KJEMPER: Familien er fortvilet, men kjemper videre for å få bli på grunn av den alvorlig syke sønnen

8-åringen leker med legofigurer i sykesengen på barneavdelingen ved Sykehuset Telemark på lånt tid.

– Jeg gråter og gråter, fordi jeg har så mye vondt i hodet, sier han, mens han sitter omringet av sykepleiere som forsøker å ta en blodprøve av ham.

Utlendingsnemnda har avslått søknaden fra familien om å bli i landet, og har satt utreisefristen til 16. august. UNE var splittet i saken. Mindretallet ville legge vekt på barnets beste, mens flertallet la vekt på innvandringsregulerende hensyn.

– Familien har søkt om asyl uten å ha behov for beskyttelse. Dette er misbruk av asylreglene. Lovgivende myndigheter har tydelig uttrykt at det skal føre en svært restriktiv praksis overfor utlendinger som søker asyl for å få helsebehandling, sier nemndleder Camilla Wohl Sem til NRK.

Hun sier videre at Albania har et helsevesen som familien ikke har oppsøkt. Familien vil også få betydelig pengestøtte med seg hvis de søker om assistert retur til Albania innen utreisefristen.

Bekymret og redd

Den albanske familien på fem kom til Norge og Skien i november i 2013 etter først å ha bodd sju år i Hellas. Alkeo og tvillingbroren ble født i Hellas. I tillegg er det en søster på 13 år.

Han ble syk i 2012 og det ble da konstatert en svulst i hodet. Han gjennomgikk to operasjoner på sykehus i Hellas, men så kom krisen og det ble vanskelig å fortsette å bo i landet. Grunnen til at de dro til Norge, er at moren har en søster som bor i Tønsberg.

– Kom til Norge, for her er det mange gode leger, sa søsteren min. Jeg er veldig bekymret og redd, og vet ikke hva jeg skal gjøre med gutten min, sier Dorjana Kastrioti, som også gravid i 8. måned med barn nummer fire.

Alkeo i sykesenga

Alkeo forteller at han har mye vondt i hodet.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Sykehuset Telemark tok imot åtteåringen for to dager siden da han ble lagt inn for å få øyeblikkelig hjelp. Staten betaler for sykehusoppholdet.

– Kan ikke sendes ut nå

Akkurat nå skal han ikke være noe annet sted enn i et helsevesen som kan lage en god behandlingsplan, og det er her hos oss i Skien, og sannsynligvis også i samarbeid med Rikshospitalet i Oslo, sier fungerende sykehusdirektør Per

Per Urdahl

Fungerende direktør ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, sier det ikke er forsvarlig å sende gutten ut av landet nå.

Foto: Thomas Nicolai Blekeli

Urdahl.

Advokat Bjørn Erik Serkland vil nå ta ut stevning med krav om at familien får opphold av hensyn til barnets beste. Han mener likevel ikke at alle asylsøkere som er alvorlig syke bør få bli her i landet.

– Denne situasjonen er såpass spesiell. Alkeo har vært her i halvannet år, har en alvorlig hjernesvulst, og har ikke mulighet til å få behandling i hjemlandet.