Telemarkskanalen kan bli nedlagt

Mangel på penger til vedlikehold kan senke Telemarkskanalen for godt.

Telemarkskanalen

Telemarkskanalen er en kjent attraksjon i landet. I juli skrev Varden at 10.800 personer hadde løst inn billett på kanalbåtene sommeren 2016.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen mener fylkeskommunen må vurdere om videre drift av Telemarkskanalen er hensiktsmessig.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Noe må skje.

Det sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

– Det er dramatisk, men vi kan ikke si nei til Telemarkskanalen. Jeg ønsker å få politikerne på banen for å finne ut hvilke tiltak vi kan gjør og hvordan vi skal jobbe for å sikre langsiktig og god og forutsigbar drift av denne nasjonale og verdenskjente perlen.

I et saksfremlegg til fylkesutvalget torsdag denne uken, redegjør fylkesrådmannen for den økonomiske situasjonen den kjente kanalen står i. Hun mener en nedleggelse må vurderes hvis ikke staten bidrar med penger.

– Det er en vanskelig økonomisk situasjon, det finnes ikke nok driftsmidler i forhold til hvor mye som trengs, sier Evensen.

Omfattende vedlikehold

Kanalen trenger nemlig et særdeles raust, økonomisk løft for å klare seg de kommende årene. To rapporter om kanalen konkluderer med at det trengs om lag 60 millioner kroner til teknisk vedlikehold de kommende syv årene. Det dreier seg da om vedlikehold på sluseporter, slusekammer, dammer og flomluker.

For 2016 er det vedtatt et driftsbudsjett på drøye 12,5 millioner kroner for kanalen. Det er også vedtatt et investeringsbudsjett på drøye 5 millioner kroner.

Norges vassdrags- og energidirektorat bidrar på investeringsbudsjettet, men selv om direktoratet opprettholder pengesummen i fremtiden skisserer Evensen et behov for enda 32 millioner kroner i investeringer.

I tillegg har Telemarkskanalen ansvar for Damfossen i Skien. Evensen frykter også fossen vil kreve omfattende investeringer i fremtiden og peker på de store utfordringene fylket fikk se med flomvann i fjor høst.

– Vi hadde en ganske stor diskusjon om én million kroner til kanalen under budsjettet i fjor. Det er ikke mye penger i denne sammenhengen, og det ble en stor debatt. Og det ble jobbet veldig aktivt opp mot politikerne for å sikre denne millionen, og vi ser at utfordringene er enorme i forhold til dette fremover, sier Evensen.

M/S Henrik Ibsen

Passasjerbåten MS «Henrik Ibsen» går i turisttrafikk fra Skien til Dalen i Tokke kommune.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Burde ikke tatt på seg ansvaret

Telemarkskanalen funger er i dag som et kulturminne i drift, og veien inn til Notodden med kanalbåt spilte en viktig rolle da Rjukan og Notodden industriarv fikk en plass på verdensarvlista til UNESCO i fjor.

Staten hadde i lang tid ansvar for kanalen, men i forkant av et 100-års jubileum overtok fylkeskommunen eierskapet i 1992. I etterkant mener Evensen at eierskiftet var en feil.

– Det var nok en beslutning vi ikke skjønte omfanget av på daværende tidspunkt, sier hun.

– Jeg vil ikke kritisere at det ble gjort den gangen, men vi er i en annen situasjon i dag.

Hun mener hele driften står i fare for å ryke og ønsker seg en ny forhandlingsrunde med staten. Fylkesrådmannen vil likevel sette de lokale politikerne i tenkeboksen først.