Telemarksendinga fyller 40 år

For 40 år siden startet NRK med radiosendinger i Telemark. Vi tar en titt på historien til Telemarksendinga på Borgeåsen i Porsgrunn.

NRK Østafjells Studio i Porsgrunn

Det krevdes mange folk for å avvikle en direkte tv sending.

Foto: NRK

NRK Telemark feirer i disse dager at det er 40 år siden den første radiosendinga ble sendt fra Borgeåsen. Det startet 14. oktober 1977 med en halv time daglig sending. Sendinga gikk på kabel til Oslo og ble derfra sendt videre til Vealøstårnet.

Brevik

Her kan du se med bilder fra gammel og nyere tid på Borgeåsen.

Foto: NRK

Omstridt plassering

At distriktskontoret ble liggende i Porsgrunn skjedde ikke uten protester. Hele 14 Telemarkskommuner ønsket kontoret plassert i sin kommune.

Det ble mye debatt og folkemøter rundt temaet og fylkestinget ble kritisert for å kjøre saken frem før alle hadde sagt sitt og på den måten overkjøre bygdene.

Men siden rundt 70 prosent av nyhetene kom fra byområdene Porsgrunn og Skien, var dette området den meste naturlige plasseringen. Det var jo også et poeng at det allerede hadde vært radiodrift på Borgeåsen i 50 år.

NRK kjøpte den 11 mål store tomten i Borgeåsen for 25.000 kroner. Dette var rundt 1927.

For å få en bedre redaksjonell dekning av hele fylket ble det samtidig opprettet et kontor i Seljord. Året etter ble kontoret flyttet til bedre lokaler i kommunehuset.

I dag er kontoret flyttet til Bø.

Laster Giphy-innhold

Distriktssendingen ble fort populær

Fra før var det to NRK-ansatte i Telemark som leverte innhold til Dagsnytt og Østlandssendingen. Da Telemarksendinga startet i 1977 ble det ansatt ytterligere seks personer.

Etter bare to års drift var distriktssendinga så populær at NRK ønsker å utvide tilbudet.

I 1980 ble det innvilget 10 mill. kroner til nytt bygg. I tillegg ble det investert 1 mill. kroner i en reportasjebuss.

Det ble ansatt flere folk og lokalene ble utvidet med et moderne bygg på 1300 kvadratmeter.

10. oktober 1980 åpnet det nye radiohuset på Borgeåsen.

De nå 18 ansatte fikk tre studioer, teknisk sentral, egen resepsjon og nok kontorer til å drive en aktiv redaksjon.

nrk telemark 1980

Her ser du en del av staben fotografert i 1980.

Foto: NRK

Telemarksendinga produserte nå daglige sendeflater til både formiddag og ettermiddag, og har 63 prosent daglig lytting blant Telemarkingene.


Morgensendinga på plass

I 1983 ble det frigjort plass på NRK radios sendeplan også på morgenen.

En hel time ble satt av til lokale sendinger. I dag er Morgensendinga tre timer.

Se animasjonsfilmen som gir deg et historisk tilbakeblikk fra 40 år på Borgeåsen. Animasjon: Nils Martin Brandvik/NRK

4G nettet gjør alt enklere

En viktig del av distriktsradioen var å komme ut og sende radio der folk var. Det ble benyttet store VHF sendere og senere lettere HF sendere. Men det var langt fra alle steder dette fungerte.

Da ISDN kom ble telefonsignalenes båndbredde god nok til at radio kunne overføres via telefonkabler. Men da måtte linjer bestilles av Televerket.

I dag holder det å ha en smarttelefon i lomma, så kan man sende fullkvalitetsradio fra så å si hvor som helst.

I dag er det også telefonen man bruker til å gjøre intervjuopptak. På 80-tallet var man svært fornøyd med å kunne dra rundt med en kompakt spolebåndopptaker, som eksempelvis en Nagra.

Nagra

Nagra ga mulighet for kvalitetsopptak ute i felt.

Foto: Nils Martin Brandvik / NRK

Link mast åpnet for stor fleksibilitet.

I 1983 ble det satt opp en 33 meter høy mast bak radiohuset på Borgeåsen. Omtrent der de gamle mellombølgemastene sto frem til de ble revet på 70-tallet. Den nye link-masten gjorde at Telemarksendinga nå kunne sende signalet rett til sine egne sendere på Vealøs og Gausta.

Man kunne nå bryte rikssendingen på radioen og sende lokalt ved å vri på en bryter. Det gjorde at beredskapen fikk mye raskere respons og at muligheter for lokale sendeflater ble mer tilgjengelig.

Masten gjorde også at det nå kunne sendes levende bilder til Vealøs og videre til Oslo. Det åpnet muligheten for lokale tv sendinger.

Valget i 1987 ble den første levende tv sendingen fra NRK Telemark.

28. februar 1996 begynte NRK Telemark å sende daglige nyhetssendinger på fjernsyn.

Dette var et samarbeid med Vestfold, Østfold og Buskerud. Fra 2002 ble Østfold skilt ut og TV-sendinga ble omdøpt til NRK Østafjells.

Ny teknologi tar over

Da fjernsynssendingene startet i 1996 måtte det åtte personer til for å avvikle en sending.

Producer, teknisk leder, lydmann, grafiker, script, to fotografer og programleder.

I dag har teknologien overtatt mange av funksjonene og mye av arbeidet blir å programmere sendingen. I dag avvikles alt med to personer. Producer og programleder.