Normal

Sykehuset vil ansette syke

Avdeling for psykiatri og rus ved Sykehuset Telemark har utlyst jobber der kravet er at søkerne må ha vært psykisk syke eller rusavhengige.

Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Telemark

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark ønsker å ansette personer med erfaring som pasienter fra rus og psykiatri.

Foto: Roald Marker / NRK

Grunnen til dette er at akuttpsykiatrisk avdeling ønsker å bli sett i kortene av noen som har erfart hvordan det er å være pasient når man er på sitt mest sårbare.

Ønsket i mange år

– Dette er faste stillinger vi har ønsket oss i mange år, og nå har vi endelig fått det til, sier psykolog Kjetil Kaasin ved akuttpsykiatrisk avdeling til NRK.

Han forteller at det er andre psykiatriske sykehus som har ansatt personer som har vært psykisk syke, men at dette er første gang det skjer ved Sykehuset Telemark. Mange av de andre sykehusene stiller også krav om fagkompetanse i tillegg.

Ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, som nå søker etter to erfaringskonsulenter, står det i annonseteksten at de søker «deg som har erfaring med bruk av psykiske helsetjenester, og eller rusbehandling.»

Vil få ned bruken av tvang

En av tingene som disse ansatte kan hjelpe med, sier Kaasin, er å få erfaringen fra «den andre siden,» brukerstemmene, inn i alle lukkede rom på avdelingen.

– Vi er 70 ansatte her som er klare for å ta imot råd om hvordan det oppleves å være pasient hos oss, sier Kaasin.

Sykehuset bruker mye tvang mot psykisk syke og rusede pasienter, og ønsker å få ned tvangsbruken. Derfor er det ønskelig med ansatte med erfaringer som brukere.

– Erfaringskonsulentens utfordring blir å se hvor vi ikke gjør en god nok jobb for pasientene våre, og ha mot til å stå imot sterke fagpersoner. De må kunne gi oss råd, men også tåle at de ikke alltid blir fulgt, sier Kaasin.

Han nevner også at der det har vært problemer med slike stillinger ved andre sykehus, kan det kanskje komme av at fagpersoner føler seg kritisert av disse brukerstemmene.

– Gjennom erfaringskonsulentene ønsker vi hjelp til å legge lista riktigere ved bruk av tvang, og vi søker råd fra noen som har erfart hvordan det er å være innlagt i et system tilsvarende vårt, sier Kaasin.