SV bevilger til Tungtvannskjelleren

SV har i sitt alternative budsjett satt av 10 millioner kroner til Tungtvannskjelleren på Vemork. Det ble klart kort tid etter at Senterpartiet også foreslo 12 millioner kroner til nytt museumsbygg over Tungtvannskjelleren i alternativt budsjett.