Sauherad og Bø er enige

BØ (NRK): Sauherad og Bø er enige om en intensjonsavtale for kommunesammenslåing.

Sauherad og Bø forhandler

FORHANDLER: Disse forhandler om sammenslåing: Fra venstre: Aslaug Nordendal, Mette Haugholt og Per Simon Slettebø fra Sauherad. Borgar Kaasa, Olav Kasland og Glenn Isaksen fra Bø.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Møtet på Gullbring i Bø var prega av en svært god tone mellom de to forhandlingsutvalga, uten store uenigheter.

– Forhandlingene har gått veldig bra, sier ordførerne Mette Haugholt og Olav Kasland.

Mer innhold – mindre lokalisering

Forhandlingsutvalga brukte mye tid på å formuleringene i intensjonsavtalen, og mindre tid på hvilke etater som skulle ligge hvor, sammenliknet med arbeidet med intensjonsavtalen mellom Nome, Sauherad og Bø, som blei forkastet av folket 10. april.

– Det har vært større fokus på å bygge en ny kommune denne gangen, og mindre på å være proteksjonistisk og ta vare på det man har, sier Kasland.

– Den forrige prosessen endte opp med detaljplanlegging av hvor de ulike etatene skal ligge. Det var demotiverende, nå har vi hatt mer fokus på bedre tjenester, selv om det fortsatt er viktig å bevare arbeidsplasser over hele den nye kommunen, sier Haugholt.

Bøheringene mer positive nå

Ordfører Kasland tror at folk i Bø er mer positive til en sammenslåing med Sauherad enn det de var når alternativet var Sauherad, Bø og Nome.

– Det er jeg helt trygg på. Motsetningene denne gangen er mye mindre, sier Kasland.

Haugholt tror også folk i Sauherad er positive til en sammenslåing med Bø, selv om hun kunne tenkt seg en større kommune.

– Den forrige opinionsundersøkelsen var tydelig på at folk foretrakk en sammenslåing vestover. Personlig ønsket jeg meg en enda større kommune, men det er bedre å slå seg sammen med Bø enn å ikke slå seg sammen med noen.

Folket skal høres

Også denne intensjonsavtalen skal presenteres for folk i de to kommunene. I Bø skal det være folkemøte i Gullbring den 31. mai, Sauherad skal ha sitt folkemøte den 1. juni, men det er foreløpig ikke klart hvor møtet skal være.

I tillegg vil begge kommuner ha en rådgivende opinionsundersøkelse, der er representativt utvalg blir oppringt for å si sin mening.

Kommunestyrene i de to kommunene avgjør saken den 16. juni.