Politiet henlegger sandsaken

Politiet kommer med skarp kritikk av kommunens behandling av sanduttaket på Geiteryggen i Skien, men velger å henlegge saken.

Sandkrater Geiteryggen
Foto: Anne Lognvik / NRK

Politiadvokat Svein Folkestad sier til NRK at politiet har funnet flere kritikkverdige forhold i den kommunale saksbehandlingen.

– Sammenblanding av roller

Politiet utdyper de kritikkverdige forholdene i en pressemelding:

– Det har vært en sammenblanding av roller i Skien kommune, sier politiet i pressemeldingen.

Det blir videre pekt på at det har vært uklarheter i søknadsprosessen og i den videre kontrollen med tiltaket.

Svein Folkestad

KOMMER MED KRITIKK: Politiadvokat Svein Folkestad kritiserer Skien kommunes håndtering av sanduttaket på Geiteryggen.

Foto: Roald Marker / nrk

– Disse uklarhetene kan ikke sees å medføre straffansvar for kommunen eller enkeltpersoner i dette tilfellet, sier Folkestad til NRK.

– Strenge krav til bevis

Politiet er nå ferdig med etterforskning av saken, og den påtalemessige vurderingen er gjort.

– På grunn av strenge krav til bevis som gjelder i norsk strafferett henlegger politiet undersøkelsessaken, skriver politiet i pressemeldingen.

– Føler dere at dere har kommet helt til bunns i denne saken?

– Vi har kommet til bunns i den grad vi mener det er nødvendig. Vi har ikke gått i den minste detalj i saken, sier Folkestad.

Politiet startet etterforskning av saken i mars i år, blant annet på grunn av store oppslag i media.

Som forventet

Høyres Jan Terje Olsen har vært kritisert for dobbeltroller i sandsaken, fordi han både behandlet sandtaket politisk, og var styreleder i Aaltvedt betong, som kjøpte sanden. Han er ikke lettet etter at politiet valgte å henlegge saken.

Jan Terje Olsen

SOM FORVENTET: Høyres Jan Terje Olsen sier at henleggelsen er som forventet.

Foto: Roald Marker/NRK

– Nei jeg er ikke spesielt lettet, fordi den konklusjonen er slik jeg hadde forventet at den skulle være.

Politiet kritiserer i pressemeldingen kommunen for kritikkverdige forhold. Olsen mener at heller ikke dette er noe nytt og at kommunens egne undersøkelser allerede har avdekket og dokumentert dette.

– Det eneste er min mulige inhabilitet. Den er det forskjellige oppfatninger av så det får jeg eventuelt komme tilbake til, sier han.

Lært mye

Hedda Foss Five

INTET STRAFFBART: Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, tolker henleggelsen slik at intet straffbart har skjedd.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Ordfører Hedda Foss Five mener det er en lettelse at politiet ikke fant noe straffbart i saken, og sier at kommunen vil fortsette å jobbe med de kritikkverdige forholdene som har blitt avdekket.

– Vi har lært mange ting av denne såkalte sandsaken, blant annet med rolleblanding, tydelighet på hvem som gjør hva, rapporteringsrutiner og en del andre ting, sier hun.