– Tyder på brudd på kommuneloven

SKIEN: En profilert Høyre-politiker i Skien argumenterte i bystyret for å fortsette sandsalget fra den lokale flyplassen. Samtidig var han styreleder i betongselskapet som kjøpte sanden.

Sandgrop ved Skien lufthavn, Geiteryggen

Dette er det omdiskuterte sanduttaket inne på flyplassområdet i Skien.

Foto: Flyfoto: Lars Tore Endresen / NRK

Hele sju ganger gikk Høyre-politiker Jan Terje Olsen på talerstolen i Skien bystyre i november 2014. Saken som ble behandlet var tilskudd til Skien Lufthavn AS.

Jan Terje Olsen

Jan Terje Olsen var i perioden 2001-2003 ordfører i Skien.

Foto: Roald Marker/NRK

Nå kan NRK fortelle at han samtidig som han snakket varmt om fortsatt sanduttak, var styreleder i Aaltvedt Betong som hadde enerett på å bruke sanden i sin betongproduksjon.

– Hvorvidt jeg burde meldt meg inhabil ut fra at Aaltvedt Betong AS har vært en av lufthavnas forretningsforbindelser generelt eller hatt noen særlige fordeler av vedtaket har kommet opp som et spørsmål. Det kommer jeg til å overlate til kontrollutvalget å vurdere på et generelt grunnlag, skriver han i en e-post til NRK. Olsen vil i dag ikke la seg intervjue i saken.

NRK har tidligere fortalt hvordan Skien kommune i løpet av sju år lot et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner.

Overlater saken til kontrollutvalget

Etter den politiske behandlingen ble forslaget om å fortsette salg av grus og masse vedtatt videreført også i 2015. Forslaget kom fra Olsen på vegne av Høyre, Krf, Venstre og Frp.

fra talerstolen 11.desember 2014

Fra talerstolen til Skien bystyre 11.desember 2014

I e-posten til NRK skriver Olsen at driften av Skien Lufthavn siden 2008 har vært avhengig av salg av sand, helt uavhengig av hvem som har kjøpt sanda. Bystyrets behandling av tilskudd til Skien Lufthavn har også basert seg på dette sandsalget.

Han påpeker at spørsmålet om Aaltvedt Betong AS har hatt fordeler av vedtaket eller ikke vil bli avklart i undersøkelsene som Skien kommune kommer til å igangsette.

– I bystyremøtet foreslo jeg også at kommunen snarest mulig i all offentlighet burde utarbeide en plan for langsiktig og kortsiktig utnyttelse av sandressursene på Geiteryggen. Noe som åpenbart burde vært gjort for lang tid siden. Dette ble vedtatt mot en stemme, avslutter han.

– Burde ha meldt seg inhabil

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap) mener Høyre-politikeren burde meldt seg inhabil i saken.

Hedda Foss Five

Hedda Foss Five fra Arbeiderpartiet

Foto: Roald Marker / NRK

– Min vurdering er at han burde meldt seg inhabil. Dette tyder på brudd på kommuneloven, sier Hedda Foss Five, fra Arbeiderpartiet til NRK.

Hun inrømmer at det er hennes og bystyret ansvar å følge med på dette, men viser til at man også har et personlig ansvar om å si ifra.

– Det er et personlig ansvar å si ifra. Reglementet er vel slik at man skal gjøre andre oppmerksom hvis man mener man er inhabil. Man har et eget ansvar for det, sier hun.

– Jeg også har et ansvar. Her har skjedd en glipp. Det er ikke noe annet å si om det enn at han sannsynligvis ikke burde vært med i behandlingen av saken, sier hun.

LES OGSÅ:

Her kan du lese Skien kommunes etiske regelverk.