Sandgrop ved Skien lufthavn, Geiteryggen

KUN ET STORT HULL: Krateret sett fra lufta.

Foto: Flyfoto: Lars Tore Endresen / NRK

Kommunale millioner ut i sand

SKIEN: (NRK) I løpet av sju år har Skien kommune latt et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner.

(Saken er oppdatert fredag 3. mars. Se avsnitt nederst i artikkelen.)

Styreleder i betongfirmaet var daværende næringssjef i kommunen. Dette er historien om hvordan en ås som sperret for flysikten ble til et enormt krater.

Skien Lufthavn, Geiteryggen 14.2.2017

Solen skinner og lufta er bitende kald. Lyden av føtter over den kramme snøen, kun avbrutt av en hobbyflyger som øver på å lande like ved, borer seg fast. Foran oss åpenbarer et stort krater seg. Det er over 30 meter dypt. Det føles utrygt å stå helt på kanten av stupet og kikke ned.

– Ingen vettuge mennesker tillater et slikt krater 40 meter fra en rullebane, sier Harald Sørensen som har 35 år bak seg på Geiteryggen både som flyger, flyinstruktør og i arbeid for luftfartsmyndighetene. Den lokale flyplassen gikk med store underskudd, og i 2015 mistet den statsstøtten og den kommersielle driften forsvant. Fortsatt drives det altså hobbyflyging her.

Det er dette krateret flyentusiaster i Skien nå irriterer seg over. For hvordan kunne det som opprinnelig var en avtale om å fjerne en grusrygg bli til et stort krater? NRK har i lang tid forsøkt å få svaret på det.

Pålegg fra luftfartsmyndighetene: "Prosjekt fri sikt"

Skien kommune, 3.1.2007

I postkassen til administrasjonen i Skien kommune dukker et brev fra Skien Lufthavn opp. De presenterer en plan om utbedring av sikkerhetsområdene ved lufthavnen som kommunen eier en del av. I flere papirer står det at et pålegg fra luftfartsmyndighetene gjør at en ås ved flyplassen må fjernes. I Skien kommune er daværende næringssjef Steinar Riis kjapt på banen med en løsning. Han tar initiativ til saken som ender med at det lokale betongfirmaet Aaltvedt Betong får en avtale med lufthavna om å fjerne åsen.

Totalt skal inntil 70.000 kubikk, eller rundt 100.000 tonn sand fjernes fra området. Planen får navnet "Prosjekt fri sikt". En vinn vinn-situasjon for både flyplassen og betongfirmaet som sårt trenger inntekter, tenker de ansvarlige i Skien kommune. Og det skal vise seg å bli en meget lukrativ avtale, i hvert fall for det private betongfirmaet som trenger støpesand til sin betongproduksjon.

Norges Geologisk Undersøkelse mener forekomstene er en av de største og viktigste sand- og grusforekomstene i Norge.

– NGU har vurdert forekomsten til å være av nasjonal betydning som byggeråstoffressurs av flere årsaker. Generelt er det stort press på byggeråstoffer fra løsmasser, spesielt nært byer og tettsteder. Disse ressursene er ikke-fornybare og må forvaltes deretter, sier forsker på byggeråstoffer, Lars Libach, ved NGU.

Skien lufthavn

Her ser man tydelig hvordan det som opprinnelig var et oppdrag om å fjerne en ås har blitt til et stort krater inne på lufthavna.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

I dag viser bildene tydelig at det er mer enn en ås som er tatt ut. Ja, mye mer enn tillatelsen til å ta ut rundt 100.000 tonn. I perioden fra 2007 til 2014 er det hentet ut 285 895 tonn sand. Inntektene gikk rett til flyplassen, og har vært på i overkant to millioner kroner. I tillegg opplyser Skien kommune at de i 2015 fikk inntekter fram til uttaket stoppet samme år.

Anslag viser uttak av mer masse

NRK Telemark, 20.1.2017

En pikant detalj dukker opp. I næringslivsbasen BizWeb kan vi lese at daværende næringssjef Steinar Riis, altså initiativtakeren til avtalen, er styreleder i betongfirmaet Aaltvedt Betong AS. Det har han vært i perioden mellom 26.7.2006 og 29.10.2013. Styremedlem har han vært i firmaet helt tilbake til 2003. Videre undersøkelser viser at han på samme tid også sitter i styret i Skien Lufthavn. Vervet i lufthavna har han hatt siden 2005. Det var lufthavna som fikk ansvaret fra Skien kommune med å inngå avtalen med Aaltvedt Betong.

– Utgangspunktet var et krav om å forbedre sikten fra tårnet på flyplassen. Der var det alltid lite penger, så jeg foreslo at vi kunne spør om Aaltvedt var interesserte, bekrefter Steinar Riis i et intervju med NRK. Han sier at det var som styremedlem i lufthavna det slo han at Aaltvedt kunne ha behov for sanden.

– Jeg hadde ikke mer med saken å gjøre, sier han og viser til at han har vært uvitende om at arbeidet med å fjerne en ås har blitt til et krater.

Steinar Riis pensjonerte seg i 2007.

Tilbake på Skien Lufthavn, Geiteryggen 14.2.2017

Lyden fra et fly som øver på å lande bryter gjennom den klare vinterlufta. I mange uker har NRK etterspurt dokumentasjon fra Skien kommune på hvor mye sand som er tatt ut fra flyplassen på Geiteryggen i Skien. Det snakkes om at det er tatt ut langt mer enn de nær 300.000 tonn Skien Lufthavn har fått inntekter fra. Og hullet ser utvilsomt meget stort ut.

Styreleder i Skien Lufthavn Ingjerd Martinsen og daglig leder Erik Kvam i samtale med NRK-reporter

Styreleder i Skien Lufthavn Ingjerd Martinsen og daglig leder Erik Kvam i samtale med NRK-reporter Veronica Westhrin 10. januar 2017.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Ettersom kommunen ikke kan gi oss svar, bestemmer vi oss for å gjøre et forsøk på å måle det opp selv. Svaret vi får er overraskende. Våre omtrentlige oppmålinger viser at det kan være fjernet flere hundre tusen tonn mer enn det Skien Lufthavn og Skien kommune har fått betalt for. Dette er våre anslag (se faktaboks i bunn av denne saken).

Skien kommune jobber fortsatt med å fremskaffe endelige tall.

– Har sittet på alle sider av bordet

Skien kommune, 17.2.2017

Byggesaksavdelingen får presentert NRKs antakelser om at det er fjernet mer masse enn det dokumentene vi har fått tilgang til viser. De får også presentert vår informasjon om den daværende næringssjefen.

– Ja, det er jo bare å innrømme at han satt på alle sider av bordet, innrømmer kommunalsjefen i Skien kommune under møtet.

Når det gjelder antakelsen om at det er tatt ut mer masse blir de usikre. De vil selv måle opp. I dette møtet kommer det også fram at Skien kommune selv har tatt ut 5000 tonn sand, og at de mener at det totalt er tatt ut 330 000 tonn sand. Uansett er dette langt unna vårt anslag.

Skien kommune bekrefter også at sanden ikke ble veid i sandtaket, men at den skulle veies hos NCC på Vold, noen kilometer unna Geiteryggen. Siden vi også har fått vite at sanden ble siktet på flyplassen, betyr det at sanden som ble veid på Vold var støpesand. Støpesand er ferdig siktet sand med en helt annen verdi enn råmasse.

Mer som skurrer

NorStone Grenland i Skien, 20. 2. 2017

Hjullastere fulle av sand suser forbi oss i sandtaket på Nenset i Skien. NRK har bestemt seg for å undersøke hvordan andre grunneiere i området tar betalt for sand. Bare et steinkast unna Geiteryggen ligger nemlig Norstones anlegg som er en del av det internasjonale selskapet Heidelberg Cement Group.

Her dokumenteres uttak av sand på en helt annen måte. Før sanden siktes veies den slik at grunneiere får betalt for alt uttak av masse. I dag ligger denne prisen på 14,5 kroner per tonn. Etter at den er siktet ut i støpesand, som er den sanden som brukes i betongproduksjonen, er utsalgsprisen på 112 kroner tonnet.

For firmaer som henter ut store mengder sand er denne prisen noe lavere og ligger normalt etter det NRK forstår på mellom 70 og 80 kroner. Også denne sanden veies når lastebilene kjører ut fra sandtaket. I tillegg hyres et eksternt firma en gang i året for å dokumentere uttakene med flyfoto.

Sikting av sand

Ved Norstones anlegg på Nenset i Skien veies og dokumenteres alt uttak av masse grundig.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Siden det virker som om det er støpesand som ble veid og som Skien kommune fikk betalt for, betyr det i så fall at de har solgt støpesand til en spottpris. Dette avviser Tore Aaltvedt overfor NRK. De har også hatt utgifter knyttet til sikting av sanden.

Kan ha tapt millioner av kroner i inntekter

Aaltvedt Betong kjøpte i begynnelsen sand til en verdi av 4 kroner tonnet fra Skien Lufthavn. Etter hvert økte prisen, og i 2014 var den på 11 kr tonnet. Men ferdig siktet støpesand er altså verdt mye mer. Vi begynner å forstå hvorfor det snakkes om en meget lukrativ avtale. Tore Aaltvedt avviser at så er tilfelle.

– Jeg kjenner meg helt rolig på det vi har betalt inn og veid. Jeg synes vi skal la saken ligge nå til vi får høre hva kommunen kommer fram til, sier han.

NRK Telemark, 21.2.2017

I en rapport om sand- og grusforekomstene på Geiteryggen i Skien, utarbeidet av Feste Grenland AS i 2012, kan vi lese at utsalgsprisen for sand og grus varierer mellom 60 og 120 kroner pr. tonn. Dersom kommunen selv hadde siktet den, er det altså rimelig å anta at inntektene til Skien kommune kunne ha ha vært betydelig høyere.

En annen ting som hører med til historien er at Lufthavna betalte Aaltvedt Betong inntil 150.000 kroner hvert år for at de skulle ha en hjullaster, som uansett brukes i sandproduksjon, tilgjengelig på flyplassen. Dermed kunne Aaltvedt i perioden plusse på 1 million kroner i inntekter fra flyplassen. Dette vil Aaltvedt ikke si noe mer om.

Produksjon av støpesand

Generelt er det stort press på byggeråstoffer fra løsmasser, spesielt nært byer og tettsteder. Disse ressursene er ikke-fornybare og må forvaltes deretter, ifølge NGU.

Foto: Robert Hansen / NRK

Tallene vi har ventet på

NRK Telemark, 23.2.2017

Endelig løsner det. Endelig får vi noen svar.

Et eksternt firma, TerraTec, har ved hjelp av flyfoto og geodata beregnet hvor mye masse som er tatt ut fra krateret på Geiteryggen i Skien. Tallet de har kommet fram til er på 784.800 tonn masse, omregnet fra kubikk. Dette er mer enn dobbelt så mye som de tallene Skien kommune operer med. Dette viser oss at antakelsen om at det var tatt ut langt mer enn det Skien kommune har registrert stemmer. Hvem som har tatt ut disse massene eller hvor de har tatt veien vet vi ikke.

Skien kommune bestrider disse tallene. De mener det er tatt rundt 400.000 tonn. Uansett er det altså tatt ut mange ganger så mye som det som er byggemeldt som en øvre grense.

– Jeg ønsker ikke å kommentere andres tall nå, men forholder meg til de tallene vi selv har beregnet, sier kommunalsjef Karin Finnerud.

Kommunalsjefen innrømmer at kommunen ikke har hatt kontroll og tilsyn med sanduttaket på Geiteryggen slik de skulle etter det politiske vedtaket som ble gjort i 2008. Hun innrømmer også at det er tatt ut mye mer masse enn de 70.000 kubikk som er byggemeldt i 2008. Detaljer om hvorfor og hvordan det har skjedd har ikke Finnerud da hun ikke var ansvarlig for denne sektoren på det tidspunktet sanduttaket foregikk. Det har heller ingen andre i Skien kommune.

NRKs utregninger viser at dersom kommunen selv hadde siktet massen og solgt den videre kunne de i løpet av perioden tjent 48 millioner kroner. Vi har da tatt utgangspunkt i at massen selges for 60 kroner tonnet (se faktaboks).

Kunne Skien kommune forvaltet ressursene bedre?

Kommunalsjefen vil ikke gå inn i påstanden om at kommunen kunne tjent mye mer på sanden fra Geiteryggen hvis de hadde forvaltet den bedre. Hun sier de har fått markedspris på råsand, og at det er omtrent slik andre opererer. Når det gjelder Steinar Riis sine dobbeltroller sier hun at det er uheldig å sitte på flere sider av bordet og ha forskjellige roller.

NRK har vært i kontakt med flere aktører i bransjen som gjerne skulle hatt kontrakten Aaltvedt Betong fikk. Hvorfor den aldri var ute på anbud har Skien kommune ikke noe godt svar på.

– Det vet jeg ikke, sier Finnerud og viser til at som hovedregel ønsker Skien kommune konkurranse og likebehandling.

Tilbake på Geiteryggen er også hobbyflygerne opptatt av hvorfor krateret har blitt så stort. De spør seg: hvordan kunne dette skje?

– Jeg blir skremt når jeg ser dette krateret. Hadde det vært her i 2005 når dette trafikkflyet skled ut av rullebanen, hadde alle vært døde, sier pilot Kjetil B Mathisen.

Luftfartstilsynet har gjennomført en befaring på flyplassen fredag 24.februar 2017. De sier at Skien Lufthavn AS tilfredsstiller de krav som stilles til sikkerhetsområdet på en flyplass godkjent etter forskrift.

Sandgrop på Skien lufthavn Geiteryggen

TerraTec har beregnet uttak av masse for NRK basert på flyfoto og geodata.

Foto: TerraTec

Mange ubesvarte spørsmål

NRK Telemark, 23.2.2017

Tilbake sitter NRK med flere ubesvarte spørsmål:

Hvorfor var ikke kommunen interessert i å tjene så mye som mulig på denne sanden?

Hvor har sanden det virker som ingen har betalt for tatt veien?

Hvorfor var ikke kommunen opptatt av dobbeltrollene?


SLIK HAR NRK BEREGNET UTTAK AV SAND OG MULIGE INNTEKTER:

Første gang NRK forsøkte å måle opp krateret var ved hjelp av laser. Dette var et meget unøyaktig tall og ble kun brukt som et anslag for å få vite om det kunne ha vært tatt ut mer enn det Skien kommune kunne dokumentere.

På oppdrag fra NRK har et av Norges største kartfirma, TerraTec, ved hjelp av geodata og andre instrumenter beregnet et nøyaktig uttak av masse fra Geiteryggen i Skien. Det er de som omsider har gitt NRK tallet 436.000 kubikk. Dette er tall Skien kommune ikke har klart å fremskaffe, selv om vi har etterlyst dem fra kommunen i nær to måneder. NRK har selv omregnet dette til tonn ved å bruke en omregningsfaktor på 1,8. Det ligger derfor en mulig feilkilde her.

I en rapport utarbeidet av Feste Grenland går det fram at utsalgspris for sand og grus varierer mellom 60 og 120 kroner per tonn. Ved å multiplisere de 784.800 tonn TerraTec har beregnet er tatt ut med 60 har vi kommet inn til en mulig inntekt på 48 millioner kroner. Dersom Skien kommune selv hadde siktet massene og solgt dem videre.

Når det gjelder uttaket som Aaltvedt Betong har betalt for, har vi brukt regneskapene til Skien Lufthavn A/S der inntekter ved salg av sand framkommer hvert år i årsregnskapet i perioden 2007–2014. Når det gjelder pris pr. tonn, har vi brukt prisen som kom fram i den opprinnelige avtalen, prisen som det senere blir referert til i dokument vi har fått av kommunen. Disse prisene er presentert for Skien kommune som ikke hadde innvendinger.

Justerer tall for uttak av sand

TerraTec justerer nå ned sine anslag på uttak av sand på Geiteryggen. De mener nå at det er tatt ut 300 000 kubikk masse, ikke 436 000 som det første anslaget var.

TerraTec, som er et av de store selskapene her i landet når det gjelder denne typen målinger, har nå fått tilgang på nye data fra Skien kommune, og mener det første anslaget var for høyt. Omregnet til tonn blir det 540.000 tonn med omregningsfaktoren på 1,8 som TerraTec bruker i området. Skien kommune mener at det er 1,6 som er den riktige omregningsfaktoren. I såfall blir det 480.000 tonn. Uansett er sanduttaket høyere enn kommunen har anslått som uttak. Skien kommune har ennå ikke kommet med sine endelige tall.

Det første anslaget fra TerraTec ble brukt som utregningsgrunnlag i NRKs første artikkel om sanduttak. Disse anslagene blir naturlig nok også lavere.

I artikkelen står det at Skien kommune kan ha gått glipp av inntekter for inntil 48 millioner kroner. Dette anslaget bygger på tallene som nå justeres ned. Det betyr at også inntektspotensialet går ned.