Normal

Vil samarbeide istedet for å slå seg sammen

DRANGEDAL (NRK): Hverken Nissedal, Drangedal eller Kragerø kommuner ser for seg at Vestmar kommune blir noe av.

Laster kart, vennligst vent...

Slik kan kommunekartet over Telemark se ut etter kommunereformen. Men det ser ikke ut til å bli noe av en Vestmar kommune.

– Vestmar er interessant, men det er store avstander og kanskje litt ulik regional tilhørighet, sier Henriette Fluer Vikre i Fremskrittspartiet i Kragerø.

Hun får støtte av kommuneekspert Bent Aslak Brandtzæg ved Telemarksforskning i Bø.

– Kragerø og Drangedal er en del av Grenlandsregionen, mens Nissedal hører til Vest-Telemarkregionen. Selv om kommunen kan fungere godt ut ifra befolkningstall og tjenestetilbud finnes det kanskje mer naturlige alternativer, sier han.

Straume, Oma Dale, Fluer Vikre

Ordførerkandidatene Magnus Straume fra Drangedal, Anne Nora Oma Dale fra Nissedal og Henriette Fluer Vikre fra Kragerø ser ikke for seg en sammenslåing, men de samarbeider gjerne i framtida.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Skeptisk til hele reformen

Anne Nora Oma Dale fra Senterpartiet i Nissedal er også fylkesleder, og er ideologisk skeptisk til hele kommunereformen.

– Dette er en sentraliseringsreform som ikke vil fungere i distriktskommuner som Nissedal. Her er avstandene store, og en slik reform vil føre til mindre lokaldemokrati, og mer byråkrati, sier Oma Dale.

Hun har mer tro på å utvide regionale og interkommunale samarbeid, for å gi innbyggerne best mulig tjenester.

– Vestmar-regionen samarbeider om mye i dag, og alle kommunene har samarbeid med flere kommuner på andre områder. Det tror jeg er vegen å gå, sier hun.

Klarer seg selv

– Jeg har vanskelig for å se for meg at Drangedal skal slå seg sammen med noen, men vi er tidlig i prosessen, så ingenting kan avvises enda, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Drangedal, Magnus Straume.

Han peker på at Drangedal har et sentrum, geografisk plassert midt i kommunen, og støtter Oma Dale i at interkommunalt samarbeid er en bedre løsning enn sammenslåing.

Tror ikke på Grenland

Både Kragerø og Drangedal er med i utredningen av en storkommune i Grenland, som også består av Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamble. Hverken Fluer Vikre eller Straume har noe tro på at en slik storkommune blir noe av.

– Det er rett og slett helt uaktuelt slik jeg ser det, sier Straume.

– Jeg har heller ikke tro på det. Et samarbeid mellom Porsgrunn og Skien, som er det mest åpenbare i hele Telemark, virker nesten umulig, så det er uaktuelt, sier Fluer Vikre.

Hun lanserer derimot muligheten for en sammenslåing mellom Kragerø og Drangedal.

– Da blir vi en kommune på over 15 000 innbyggere, og avstandene er til å leve med, avslutter Fluer Vikre.