Normal

NOAH vil søke patent for CO2-fangst teknologi

– Vi jobber med å få patent på deler av prosessen. Det er derfor vi ikke kan gi opplysninger om alle detaljene, sier prosjektsjef i NOAH Egil Solheim. Selskapet viser til gode resultater etter omfattende CO₂-fangst testing.

Thomas Marcussen ingeniør i NOAH (t.v) og prosjektsjef Egil Solheim i anlegget for CO2 -fangst.

Thomas Marcussen ingeniør i NOAH (t.v.) og prosjektsjef Egil Solheim i anlegget for CO₂ -fangst.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Siden mai 2013 har avfallshåndteringsselskapet NOAH testet en egen teknologi for å fange CO₂.

I NOAH sitt forsøk blir CO₂ fanget og brukt som syre for å stabilisere det basiske og farlige avfallet, flyveaske. Prosessen gjør at det farlige avfallet blir til en tørr masse som ifølge selskapet ikke vil gi miljøutslipp til vann, luft eller grunn ved deponering.

Testanlegget står ved sementfabrikken Norcem i Brevik. Klimagassen er fanget fra industrirøykgassen fra fabrikkpipene.

Vil teste annet avfall

NOAHs testanlegg på Norcem.

NOAHs testanlegg står inne fabrikkområdet på Norcem i Brevik.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Det er to unike sider ved vår testing. For det første klarer vi å fange CO₂ og omvandle den. Det andre er at vi bruker klimagassen til å stabilisere farlig avfall på en effektiv og god måte, sier prosjektsjef i NOAH Egil Solheim.

Testingen ble avslutta 1. september. Denne uka ble resultatene lagt fram for Miljødirektoratet og Norsk Industri.

– Vi vil også se om vi kan bruke andre basiske stoffer enn flyveaske i denne prosessen. Det kan være restavfall fra industrien som ikke nødvendigvis er farlig, men som må deponeres, forteller Solheim.

Flyveaske er asken som fanges i skorsteinene etter forbrenning av husholdningsavfall. Flyveasken er sterkt basisk og inneholder 1–3 % tungmetaller.

Gruvene i Brevik er aktuelle

NOAHs anlegg er ett av totalt fire CO₂-fangst forsøk på Norcem i Brevik. Norcem har også et testanlegg i Tyskland.

Noen av forsøkene har ikke resultatene klare. Men, prosjektleder for CO₂-forsøkene i Brevik Anne -Margrethe Bjerge kan fortelle at Aker Solutions anlegg viser gode resultatet.

– Denne prosessen kan fange opp til femti prosent av klimagassen i røykgassen. Det kan betyr opp til 400 000 tonn CO₂ årlig, forteller Bjerge.

Inne i testanlegget står en reaktor, men mye av prosessen er hemmelig.

Inne i testanlegget står en reaktor, men mye av prosessen er hemmelig.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Utfordringen med Aker Solutions og andre CO₂ -fangst forsøk er hvor klimagassen kan lagres.

– Med vår løsning er spørsmålet rundt lagring allerede løst ved at klimagassen blir omgjort til en annen kjemisk forbindelse, kalsiumkarbonat. Vi har derfor ikke behov for lagre CO₂, men det nye kjemiske stoffet. Det er stabilisert slik at det ikke vil forurense omgivelsene, forklarer Solheim i NOAH.

For Aker Solution sin metode er for eksempel ikke gruvene i Brevik et alternativ for deponering, men for NOAHs metode kan de være aktuelle.

– Ja, den stabiliserte massen er fullt ut egnet for deponering i nedlagte gruver, sier han.