Mener kutt kan være i strid med brannloven

Beboere ved omsorgsboliger i Drangedal og deres pårørende mener fjerning av den faste nattevakta kan være brudd på brannloven.

Agnes Kittelsen og Gudmund Straume ser på hverandre

Agnes (103) og Gudmund (96) tror ikke de vil klare å komme seg ut på egen hånd dersom det begynner å brenne nattetid i omsorgsboligene de bor i.

Foto: Gisle Espeland / NRK

Senioringeniør Lars Haugrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at nattevakta kan ha vært en av forutsetningene for godkjent brannsikkerhet da boligene ble bygd:

Lars Haugrud

Senioringeniør Lars Haugrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier det nå må kartlegges om brannsikkerheten er forsvarlig ved bofellesskapet.

Foto: DSB

– Spørsmålet er om nattevakta hadde en «brannrolle» da byggene var nye. Hadde den det, kan man ikke fjerne den uten å kompensere med noe.

Frykter lovbrudd

Før jul fortalte NRK om Agnes Kittilsen på 103 år og Gudmund Straume på 96 år ved Neslandstunet bofellesskap i Drangedal. Agnes får ikke satt seg i rullestolen, som hun er avhengig av for å komme seg rundt, uten hjelp og Gudmund er dårlig til beins og hørselen er svært redusert. De to skjønner ikke hvordan de skal klare å komme seg ut på egen hånd hvis det begynner å brenne på natta.

– Jeg må ligge der til de kommer og hjelper meg, har Kittilsen tidligere uttalt til NRK.

– Vi er 14 stykker her som ikke kan hjelpe hverandre på natta. Hvis det begynner å brenne, hva skal vi gjøre da? Vi er også i tvil om det er lovlig, sa Straume.

Drangedal kommune reduserer antall nattevakter for hjemmeboende eldre fra 3 til 2 for å spare 1,3 millioner kroner. Agnes og Gudmund og deres pårørende mener det kan være i strid med brannloven paragraf 3–5 fordi beboerne ikke kommer seg ut alene ved en brann.

Les også: Eldre i Drangedal mister nattevakt på sykehjemmet

Les også: – Vi kan ikke være avhengig av frivillige

– Må avklares

Haugrud i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det nå må kartlegges om brannsikkerheten er forsvarlig ved bofellesskapet.

– Vi må få avklart om bruken er endret slik at beboerne er så dårlige at de ikke kan rømme selv. Hvis det er tilfelle, må nytt sikkerhetsnivå etableres.

Vi er 14 stykker her som ikke kan hjelpe hverandre på natta. Hvis det begynner å brenne, hva skal vi gjøre da?

Gudmund Straume (96)

Ny sikkerhetsvurdering

Brannsjef i Drangedal, Bård Bråten, sier at det ikke var krav om fast nattevakt for å få godkjent brannsikkerheten da boligene ble oppført.

– I utgangspunktet er Neslandstunet bygd som omsorgsboliger beregnet på beboere som kan greie å rømme ved en eventuell brann.

Han sier det nå skal bli tatt en ny sikkerhetsvurdering av boligene for å finne ut om det bryter med brannloven å fjerne nattvakta.

– Er det slik at vi har pleietrengende eller folk som trenger hjelp til å rømme, kommer det fort inn i bildet.