NRK Meny
Normal

Lykkeliten er en utfordring

Fødestua Lykkeliten på Rjukan blir en økonomisk utfordring. Det mener direktør Per Christian Voss i Helse Blefjell.

Helseforetaket er blitt pålagt det faglige og administrative ansvaret for fødestua på Rjukan. Det ble bestemt etter forhandlinger mellom FrP og regjeringspartiene knyttet til statsbudsjettet.

Rjukan gleder segover Lykkelietns framtid.

Ekstrakostnad

For Per Christian Voss betyr dette en stor ekstrakostnad på budsjettet til Helse Blefjell. Han sier at sykehuset vil se næørmere på hva vedtaket innebærer i forhold til økonomien, og om det følger noen ekstra penger med beslutningen.

Fødestua Lykkeliten på Rjukan er sikret videre levetid. Det ble klart etter vedtaket om at Helse Blefjell får ansvaret - også det økonomiske. For direktør Per Christian Voss i Helse Blefjell betyr dette en ekstraregning på 3,7 millioner kroner.

Ingen pengemaskin

Og med så små marginer i budsjettet spørs det om ikke en fødestue ekstra vil gi store utslag i negativ retning. For Lykkeliten er ikke noen pengemaskin. Inntekter på 1,7 millioner kroner dekker ikke driftsutgifter på 3,7 millioner kroner, forteller Voss. Derfor kan det skje endringer.

Driften av fødestua må sees i sammenheng med øvrig drift ved Rjukan sykehus. Sykehusdirektøren kan imidlertid ikke garantere noe langt liv for Lykkeliten slik den drives i dag, men han vil se på mulighetene for en forsvarlig drift innenfor de driftsrammer som helseregionen har til rådighet.