Kunstnere slåss for bedre lønn

– Vi ønsker å gjøre noe med situasjonen slik at vi får en mer anstendig lønn for det arbeidet vi gjør, sier Siri Sandersen som er styreleder for Billedkunstnerne i Telemark. SV - politiker lover å hjelpe.

Siri Sandersen er styreleder for Billedkunstnerne i Telemark.

Siri Sandersen er styreleder for Billedkunstnerne i Telemark. De støtter en nasjonal kampanje.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Billedkunstnerne i Telemark støtter den nasjonale kampanjen «Utstillingsavtalen».

– Mange kunstnere må gjøre mye annet arbeid for å få endene til å møtes, sier Sandersen.

Deler av et gulv i en heis. Kunst av Siri Sandersen.

«Comeback another time» heter verket. Bildet viser deler av det som er gulvet i en heis på stipendiatutstilling ved Telemark kunstnersenter i 2014.

Foto: Privat

Hun forteller at flere opplever en anstrengt økonomi og at det blir liten tid til å drive egen kunstnerisk virksomhet.

Tjener dårligere enn folk flest

– Vi ønsker å en greit honorar når vi stiller ut. Det handler om at vi ønsker en anstendig lønn, sier Sandersen.

En undersøkelse gjort av Telemarksforskning på oppdrag fra Kulturdepartementet viser at den norske gjennomsnittslønnen har økt med 23 prosent siden 2006. Til sammenlikning har inntekten til billedkunstnere sunket med 11,2 prosent i samme periode.

Installasjon av Siri Sandersen.

Installasjon av Siri Sandersen. «Mixed doble» utfordrer dem som vil spille til å bli enige om ny regler. Her utstilt i Kunsthall Grenland i mai.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Kunstnerne mener at mye av problemet bunner i at utstillerstedene har dårlige budsjetter og derfor lite penger å betale med.

– I noen tilfeller ender folk med å stille ut sine arbeider uten å ta seg betalt. Alle er avhengig av å bygge opp en CV med flere utstillinger for å klare å etablere seg, forteller Sandersen.

Mye av kunsten er heller ikke laget for salg, men for å gi en opplevelse.

SV lover hjelp

Ådne Naper er fylkesordførerkandidat for SV.

– Det er for mange kunstnere som lever for knapper og glansbilder. Festtaler hjelper heller ikke, sier fylkesordførerkandidat (SV) i Telemark, Ådne Naper.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Det er for mange kunstnere som lever for knapper og glansbilder. Festtaler hjelper heller ikke, sier fylkesordførerkandidat (SV) i Telemark, Ådne Naper.

I den nasjonale kampanjen står utstillingsstedene og kunstnerne sammen og jobber for økte bevilgninger til utstillingsstedene fra fylkeskommuner og kommuner.

– Vi bør kunne satse offentlige midler på kunst og kultur. Det er viktig for fornyelse i fylket. Kunsten trekker også med seg mer ungdommelige impulser. Det er positivt, sier Naper.

Sandersen er glad for at SV-politikeren vil hjelpe til. Hun håper at kunstnerne får retta opp i den dårlige lønnsutviklingen.