Krever en slutt på museumskranglingen

SKIEN (NRK) Museene i Telemark krangler så mye at Høyre vil kalle dem inn til et møte og lufte ut problemene. Riset bak speilet er penger.

Telemark Museum i Skien

MUSEUMSKRANGEL: Det har vært drakamp om makt, penger og sammenslåing siden tidlig på 2000-tallet i Telemark.

Foto: Roald Marker / NRK

På møtet i fylkesutvalget denne uka tok Høyres Gunn Marit Helgesen opp samarbeidsklimaet mellom museene i Telemark. Det mener hun er dårlig.

Gunn Marit Helgesen

Høyres Gunn Marit Helgesen mener museumsituasjonen er uholdbar.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi er avhengig av at museene samarbeider godt. Nå ser det ut som det er blitt veldig konfliktfylt, og vi har museer som har meldt seg ut av samarbeidet. sier hun og fortsetter:

– Uansett hva som er riktig i den saken mener jeg fylkeskommunen må spille en rolle og megle.

Jorunn Sem Fure er direktør på Telemark Museum og part i konflikten.


– Vi skal stille opp vi. Det er bra å få belyst saken og få problemene på bordet, sier hun om initiativet til Helgesen.

Museumsbråk mot nye høyder

Staten ville slå sammen

På tidlig 2000-tall kom det et ønske fra statlig hold om å slå museer over hele landet sammen. I Telemark førte det til konflikter fra starten av. Økonomi og hvem som skulle bestemme hva var noen av ingrediensene i krangelen. Museene i Evju, Drangedal og Sannidal valgte å stå utenfor og er i dag såkalte bygdetun.

Berg Kragerø Museum

Berg Museum i Kragerø er ikke en del av et sammenslått Telemark Museum

Foto: Lorentz Berg / NRK

Underveis har stiftelsen Porsgrunnsmuseene, som omfatter og Berg Museum i Kragerø vært i konflikt med Telemark museum.

Direktør Jorunn Sem Fure håper at et forsoningsmøte kan føre til enighet og åpenhet.


– Jeg vet ikke hva de andre sier, men jeg kommer til å ta opp hva vi har tenkt og følt i denne saken. Vi har eksempler på godt samarbeid med flere andre museer.

Jorunn Sem Fure, direktør Telemark Museum

Direktør Jorunn Sem Fure ved Telemark Museum mener saken ikke er svart/hvitt.

Foto: Roald Marker / NRK

Bø museum har tatt konsekvensen av uenigheten og står nå alene. Nå styrer de mer selv og har et større lokalt engasjement, forteller styreleder Rita Eckbo.


– Vi er veldig fornøyd. Etter at vi gikk ut av samarbeidet, har vi fått mange positive reaksjoner og har det bra, sier Eckbo.

Penger kan bli omfordelt

Men Gunn Marit Helgesen mener at museene bør samarbeide. Dersom det ikke blir enighet, vil hun bruke de virkemidlene fylkeskommunen har,

– Vi deler i hvert fall ut noen penger. Fungerer ikke samarbeidet slik det var forutsatt, må vi tenke nytt og se om vi skal få til en annen fordeling.

Det kan få større konsekvenser en antatt, svarer Sem Fure.

– Politikerne må selvsagt forvalte pengene slik de ønsker, men det kan få konsekvenser i forhold til det vi får fra Staten. Får vi mindre fra fylkeskommunen, kan det bety at staten reduserer sitt bidrag tilsvarende.