NRK Meny
Normal

Krever bomfritak i bypakke Grenland

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, krever at bevegelseshemmede skal få kjøre gratis gjennom bomringen i Bypakke Grenland. I andre store byer i Norge kan denne gruppen kjøre gratis gjennom bomringene.

P-kort for bevegelseshemmede
Foto: Kjell Vesje / NRK

– Det er mange av de funksjonshemmede som har redusert inntekt, og de har ikke mulighet til å forflytte seg etter det behovet de har, og hvis dette skal koste skjorta så blir det urettferdig, det sier Olav Vea Gustavsen Leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Telemark.

I andre store norske byer kan funksjonshemma, som har godkjent parkeringstillatelse, søke om fritak for å betale i bomringen. Når du får innvilget fritak blir informasjonen automatisk lagt inn i brikka du plasserer i frontruta på bilen. Vea Gustavsen mener ordningen også må gjelde for Bypakke Grenland;

– Det vil være en forskjellsbehandling og ikke gi det i Bypakke Grenland, sier Gustavsen.

Blir fritak

Bjørg Hilde Herfindal

Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal, sier det blir fritaksordninger.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Bypakke Grenland er nå sendt ut til politikerne i fem kommuner og til fylkeskommunen for politisk vedtak. Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal sier det blir fritaksordninger.

– Det som står i forslag til vedtak, som rådmennene anbefaler, er at fritaksordninger skal praktiseres i henhold til gjeldende retningslinjer, sier Herfindal.

Når man har handikapbevis kan man søke om fritak. Det er Statens vegvesen som behandler de søknaden.