Kan dekke behovet for strøm

Nye småkraftverk kan dekke behovet for strøm til husholdningene.

Vann
Foto: Stig Morten Waage / NRK

Det er igjen fart i forhandlingene mellom Norge og Sverige om grønne sertifikater.

Dette betyr at det kan bli en ordning med statstilskudd for å produsere ren og klimanøytral energi - som vannkraft og bioenergi.

Bekker og elver

I Telemark er det fortsatt bekker og elver som kan gi store mengder ren elektrisk kraft. Det forteller Bjørn Lauritzen, som er daglig leder i Småkraftforeninga.

- For hele Telemark fylke så har Norges Vassdrags- og Energidirektorat beregnet et småkraftpotensiale på circa 1 TWh årlig. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 50 000 eneboliger.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen var i Sverige og forhandlet om grønne sertifikat i forrige uke - og sier at han tror på en avtale før valget.

Hva kan en slik norsk-svensk avtale bety?

- Hvis man ser på de svenske sertifikatprisene så har de vært ganske gode, opp mot 30 øre per kilowattime. Hvis vi får omtrent det samme, eller kanskje noe mindre, så vil det bety veldig mye for småkraftpotensiale i Norge, sier ministeren til NRK.

LES OGSÅ: NVE seier ja til minikraftverk

- Miljøvennlig

Bjørn Lauritzen i Småkraftforeninga mener dette på alle måter er miljøvennlig kraftutbygging.

- Den såkalte uregulerte småskala vannproduksjonen har et stort potensiale, sier han.

Han forklarer at det som skiller magasinkraften og den uregulerte er at de ikke bygger magasiner men tar vann når det er vann og når det ikke regner slutter man å produsere.

- Så inngrepene er langt mindre, installasjonene langt mindre, og uten demninger og de problemer som det medfører, avslutter han.

LES OGSÅ: Mer strøm fra Iveland