Privat sykehus som plaster på såret

RJUKAN (NRK):Sykehuset på Rjukan kan få leve videre, men i en mindre utgave. Det private Ibsensykehuset ønsker å drive dagkirurgi og ortopedi. Nå er det opp til helsemyndighetene.

Privat sykehusdrift på Rjukan

IBSENSYKEHUSET: Ordfører Steinar Bergsland (H) og daglig leder for Ibsensykehuset, Leif Næss, inne på en av operasjonssalene der det kan bli ny aktivitet framover.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– Vi vil drive dagkirurgisk virksomhet og sengevirksomhet hvor pasienter vil ligge to til fire døgn. I tillegg håper vi å få et samfunnsoppdrag og få pasienter med lang ventetid opp hit til Rjukan og drive med det sykehuset drev med før, nemlig ortopedisk virksomhet, sier Leif Næss, daglig leder for Ibsensykehuset.

Det er snart ett år siden at Stortinget bestemte at mange av funksjonene skulle bort og aktiviteten skulle reduserer kraftig ved sykehuset på Rjukan. Den nye aktiviteten ved sykehuset kan sammenliknes med det som har vært tidligere.

Leif Næss, daglig leder Ibsensykehuset

Daglig leder Leif Næss i Ibsensykehuset sier Rjukan sykehus har et godt renommè og moderne utstyr.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

– Ja, i funksjon så vil det nok være det. Vi er en aktør som driver på egen fot, men vi må ha oppdrag, og vi må drive med kvalitet og samme gode service som var her før.

Allerede høsten 2014 ble det etablert et næringsprosjekt med Sykehuset Telemark og Ibsensykehuset. Konsesjonssøknaden er nå levert til Helse- og omsorgsdepartementet. Ordfører Steinar Bergsland i Tinn er optimistisk.

– Vi har store forhåpninger om å lande konsesjonssøknaden ganske raskt. Ut fra de planene som er lagt fram, vi ser for oss mye og god aktivitet ved sykehuset.

Kan få 65 ansatte

Det planlegges nå for 15 sengeplasser, og Sykehuset Telemark vil har 12 ansatte framover. I tillegg kommer de som blir ansatt i det private sykehuset.

– Etter full drift etter år to til tre kan vi være oppe i 65 ansatte ved sykehuset med kommunal aktivitet, sier Leif Næss.

– Men hvorfor ønsker dere å satse på Rjukan?

– Rjukan sykehus har et langt og godt renommè. Her er det investert store samfunnsmidler i et moderne sykehus med utmerket utstyr. Vi tror vi kan drive god dagligdags medisin, og så kan de som trenger spesialfunksjoner heller dra til de store sentrale sykehusene.

Flere interesserte i Rjukan sykehus

Men det er fortsatt store ledige lokaler ved sykehuset på Rjukan. Men flere andre potensielle aktører som Ibsensykehuset skal ha meldt sin interesse.

– Jeg har en veldig tru på at vi får dette til, sier ordfører Steinar Bergsland.

Rjukan kommunestyre har vedtatt at de skal ha plasser for øyeblikkelig hjelp, rehabiliteringsplasser og legevakt, samt at Sykehuset Telemark skal ha stor aktivitet. Det ligger i bunnen og gjør oss attraktive for andre.

Sykehusdemonstrasjon i Oslo

Det var et stort engasjement da Stortinget skulle avgjøre skjebnen til Rjukan sykehus i juni 2014.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix