NRK Meny
Normal

Redder hus med 100 millioner

Husene i Blekebakken i Brevik blir redda, og prisen er 100 millioner kroner.

Grenlandsbrua

Den nye Grenlandsbrua på E-18 skal bygges på vestsida, bakenfor og tett ved brua på bildet. Tårnet kan komme på den andre sida av Brevikstrømmen. Husene i Blekebakken, ved rota til brutårnet, er dermed ikke lenger rivningstrua.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Statens vegvesen flytter den nye Grenlandsbrua på E-18 til vestsida av den eksisterende. De bøyer seg for politiske vedtak. Men det gjør den nye brua 100 millioner kroner dyrere.

Vegvesenet hadde anbefalt å bygge den nye brua øst for eksisterende, fordi dette ville vært billigere og sikrere, sier prosjektleder Roar Gärtner.

Prosjektleder Roar Gärtner

Prosjektleder Roar Gärtner i Statens vegvesen presenterte forslaget til nye E-18 og ny Grenlandsbru i februar i år.

Foto: Tom Andersen / NRK

Dårlige grunnforhold

– Vi har i vårt forslag fokusert på vanskelige grunnforhold vestsida, både for fundamentering av tårn og fjellforhold i den nye Bambletunnellen. Dette var våre innspill i forslaget, som også rådmennene i kommunene fikk med seg. Men politikerne valgte det annerledes. Det forholder vi oss til, sier Gärtner.

Hvis den nye Grenlandsbrua brua hadde blitt bygd etter Vegvesenets forslag, ville det godt ut over fire hus i Blekebakken i Brevik.

Les også:

Lettelse i Brevik

Hans Georg Andersen er en av dem som bor der. Han er letta over at vegvesenet endrer planene.

Blekebakken i Brevik

Hans Georg Andersen bor i et av husene som ville blitt berørt, om ikke vegvesenet endret planene.

Foto: Hans Georg Andersen

– Dette er en gledens dag for oss. Hadde jeg hatt flaggstang, skulle flagget gått til topps.

– Så dere bekymrer dere ikke for at brua bli 100 millioner kroner dyrere?

– Nei, det gjør vi ikke. Det betyr vel bare at de må kreve inn enda mer i bompenger.

– Vil dere fortsatt bo så tett opp mot bruene?

– Ja, vi får nå se hvordan de blir utforma. Men det blir nok noen ulemper uansett hvordan det blir. På vår side av Brevikstrømmen, må de vel opp med noen støttepilarer, hvis de bygger brutårnet på vestsida.

I byggeperioden kan det bli problemer. Det er jo trangt her i Blekebakken, så jeg tror at mye av transportene må foregå med lektere.

Men så langt er vi tilfreds med det vi har hørt nå, sier Andersen

Det nye statlige veiselskapet skal overta dette prosjektet med ny E-18 gjennom Porsgrunn og Bamble, fra Statens vegvesen. Prosjektleder Roar Gärtner tror ikke dette og endringen av planene, vil bety forsinkelse.

– Ikke nederlag

– Det endelige valget på brutype er ikke tatt. Jeg håper den kan utformes slik at den glir godt inn i landskapet og harmonerer med den eksisterende Grenlandsbrua, som riksantikvaren har freda.

– Er det et nederlag for vegvesenet at dere må endre planene?

Dette er sånn verden er. Vi legger fram våre forslag og anbefalinger, og så blir det politikerne som til syvende og sist må ta stilling. Det må vi forholde oss til.

Og så synes vi det er hyggelig når politikerne følger våre forslag. Men i dette tilfelle må vi bøye oss for vedtakene og gjøre det beste ut av situasjonen, poengterer Gärtner.