Har tillit til Sykehuset Telemark

Helseminister Bent Høie (H) har tillit til at ledelsen ved Sykehuset Telemark tar rapporten fra fylkeslegen alvorlig, og at forholdene med korridorpasienter og overbelegg blir løst innen fristen 15. oktober. Senterpartiets Kjersti Toppe har tidligere bedt Høie sørge for utskiftninger i styret etter rapporten.

Helseminister Bent Høie
Foto: NRK