NRK Meny
Normal

Endelig rapport: Sykehuset Telemark har brutt loven

Fylkeslegen fastholder kritikken mot Sykehuset Telemark.

Tom sykehusseng på gangen

Sykehuset sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av kapasitetsgrunner blir lagt på andre sengeposter.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Sykehuset Telemark mottok torsdag den endelige rapporten fra Fylkesmannen i Telemark. Rapporten konkluderer med følgende avvik:

  • Fylkesmannen i Telemark mener enkelte sengeposter ved sykehuset, i lange perioder har hatt for høyt pasientbelegg.
  • Sykehuset mangler et pålitelig styringsverktøy for å registrere overbelegg og planlegge bemanningen ut fra dette.
  • Sykehuset sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av kapasitetsgrunner blir lagt på andre sengeposter.

I april i år varslet en foreløpig rapporten fra Fylkesmannen i Telemark om tre avvik. Den endelige rapporten konkluderer med to, men fylkeslege Steinar Aase forklarer at innholdet i den endelige rapporten i hovedsak er det samme som i den foreløpige rapporten.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase fastholder kritikken mot Sykehuset Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– I det ene avviket inngår nå både overbelegg og styringsverktøy. Derfor er det to istedenfor tre, forklarer han.

Tillitsvalgt for sykepleierne på Sykehuset Telemark, Ann Iserid, er ikke overrasket over den endelige rapporten.

– Ikke overraskende

Ann Iserid Vik Johansen

Tillitsvalgt for sykepleierne på Sykehuset Telemark, Ann Iserid er ikke overrasket over at den endelige rapporten konkluderer med avvik.

Foto: Tone Lensebakken / NRK

– Det er ikke overraskende for oss at det ble avvik på det med bemanning. Vi har jo over lang tid sagt ifra om at har syntes det har vært lav bemanning på de postene som nevnes i rapporten, sier hun.

Rapporten har også falt i god jord hos de ansatte, forteller hun.

– Vi opplever i hvert fall tilbakemeldinger på at ansatte syntes det er positivt for da må sykehuset gjøre noe med de tingene vi har sagt ifra om lenge. Vi ser allerede nå at Sykehuset har økt bemanningen og økt antall senger på de utsatte sengepostene det er snakk om, og da tenker jeg at vi er godt i gang med å gjøre det vi hele tiden har sagt skulle vært gjort, sier Iserid.

Les også: Pasienter døde på avdelinger med sprengt kapasitet

Frist til 15. oktober

Bess Frøyshov, sykehusdirektør

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier de tar rapporten på alvor.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Som vi har sagt tidligere, tar vi rapporten fra Fylkesmannen i Telemark på alvor, sier sykehusdirektør Bess Frøyshov i en pressemelding om den endelige rapporten.

Hun sier sykehuset har økt antall senger på posten med høyest belegg, og at det vil bli ansatt seks nye sykepleiere på gastrokirurgisk seksjon ved sykehuset i tiden fremover.

Sykehuset har fått frist til 15. oktober med å lukke avvikene.

– Vi ser frem til å jobbe med avvikene i dialog med Fylkesmannen, sier Frøyshov.

Fylkeslege Aase sier han har en god dialog med sykehusets ledelse.

– Hensikten med tilsyn er forbedringsarbeid. Dette tilsynet har vart i ett år og sykehuset har iverksatt en rekke forbedringer allerede. Det lover meget bra, og viser at tilsyn virker, sier han.

Les også: – Psykiatrien er svekket