NRK Meny
Normal

Gir seg i First House etter fem år

First House gründer Bjørn Richard Johansen sluttar i First House, og går over til eigedomsbransjen.

Bjørn Richard Johansen

Bjørn Richard Johansen har profilert prosjektet 'Invest in Telemark' dei siste par åra.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

I 2009 tok Bjørn Richard Johansen initiativet til å starte First House. Etter fem år som ein av byråets mest profilerte partnarar, blir han nå sjef i eit eigedomsselskap. Det er Dagens Næringsliv som først omtala saka.

– Eg fortset som assosiert partnar i First House og skal halde i nokon prosjekt som rådgivar. Men frå nyttår går eg inn i ein ny rolle som dagleg leder i eit nytt eigedomsselskap under etablering med solide og erfarne eigarar. Selskapet vil ha fokus på å skape gode og tilrettelagde bustader, buformer og tenester for blant anna eldre og omsorgsmarknaden. Ut over det, vil eg i årene framover kunne ta på meg nokon styreverv i næringslivet, skriv Johansen i ein e-post til DN.

Dei siste par åra har selskapet vore høgprofilert i Telemark for deira «Invest in Telemark»-prosjekt med Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge.

– Ingen dramatikk

Johansen har vore partnar og ein noko trekt tilbake rolle i selskapet. Nå trer han altså ut, men ikkje helt.

– Dette har vore godt planlagt lenge, så der er ingen dramatikk i dette. Bjørn Richard har gjort ein svært god jobb med First House helt frå starten, så frå nyttår går han over som assosiert partnar i ein friare rolle, seier administrerande direktør i First House, Per Høiby til Dagens Næringsliv.

 • Internasjonal Ibsenpris

  Den sveitsiske regissøren og komponisten Christoph Marthaler er vinnar av Den internasjonale Ibsenprisen 2018. Prisen på 2,5 millionar kroner blir delt ut av den norske stat, og blir rekna som den største teaterprisen i verda.

 • Avvik ved NOAH Langøya

  Miljødirektoratets revisjon av NOAH Langøya har avdekt fire avvik. Dette er det same selskapet som står bak planane om eit avfallsdeponi i Brevik. Korkje Miljødirektoratet eller administrerande direktør, Carl Hartmann, ser på avvika som alvorlege.

  Langøya
  Foto: NOAH
 • Vis omsyn på tronge vintervegar

  Køyreskulelærar Preben Utzig i Skien lærer elevane sine at det ikkje er nokon vits i å halde på forkøyrsretten, men heller vise omsyn nå som gater og vegar er både tronge og glatte. Utzig får full støtte hjå UP Region Sør.

  Preben Utzig
  Foto: Roald Marker / NRK
 • Bekymra for inaktive eldre

  Ingebjørg Kyrdal, spesialist i fysioterapi for eldre, er bekymra for stillesitjande eldre. Vaksne og eldre er i ro i gjennomsnitt 62 prosent av den vakne tida, altså rundt ni timar dagleg, viser statistikk frå Helsedirektoratet.