NRK Meny
Normal

Frykter Telemark taper i viktige sykehussaker

– Dette er svært uheldig, sier Idar Grotle. Han reagerer på at brukere av Sykehuset Telemark ikke er representert i nytt brukerutvalg i Helse Sør-Øst.

Idar Grotle er leder av det lokale brukerutvalget på sykehuset Telemark.

– Nå har toget gått. Jeg regner med at styret i Helse Sør-Øst ikke tillegger brukerutvalget like mye vekt i alle saker i og med at Telemark og Oppland ikke er representert, sier leder av brukerutvalget på Sykehuset Telemark, Idar Grotle.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Det nye brukerutvalget i Helse Sør-Øst har tre representanter fra Vestfold, men ingen fra Telemark.

– Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Vi har de gode argumentene for hvorfor et slik strålesenter bør legges til Telemark, sier Grotle.

Kampen om det nye strålesenteret er et eksempel på en sak der Vestfold og Telemarks interesser er motstridende. Det er slike kamper lederen i det lokale brukerutvalget på Sykehuset Telemark, Idar Grotle, er redd for å tape.

Burde vært oppdaget

I et styrevedtak i Helse Sør-Øst fra 2008 er det enighet om at Vestfold og Telemark skal sees som på som ett sykehusområdet. Men lederen i brukerutvalget mener det er mange saker der det er vanskelig å se de to fylkene samlet.

– Nå har toget gått. Jeg regner med at styret i Helse Sør-Øst ikke tillegger brukerutvalget like mye vekt i alle saker i og med at Telemark og Oppland ikke er representert, sier Grotle.

Det nye brukerutvalget, som ble satt sammen i forrige uke, skal sitte i to år. Grotle mener skjevhetene i geografi burde vært oppdaget tidligere.

– Jeg er skuffet over at Helse Sør-Øst ikke har sett og rettet opp i skjevhetene før valget ble foretatt, sier han.

I dag har Vestfold tre representanter, Oslo fire, Østfold tre og Hedemark én. Telemark og Oppland har ingen.

– Ikke avgjørende for strålesenteret

Per Anders Oksum er styreleder i Helse Sør-Øst.

– Jeg kan være enig i at det er uheldig at ikke alle fylker er representert, men det er mange hensyn å ta når et nytt brukerutvalg skal settes sammen, sier Per Anders Oksum, styreleder i Helse Sør-Øst.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, mener det svært mange hensyn å ta når brukerutvalg skal settes sammen, men kan være enig i at det er uheldig at ikke alle fylker er med.

– Når brukerutvalg blir satt sammen skal vi ta hensyn til de ulike brukerorganisasjonene, og vi skal ha spredning på kjønn, alder, etnisitet og geografi, sier Oksum.

Styrelederen avviser at brukerutvalgets sammensetning vil få betydning for hvor strålesenteret blir lokalisert.

– Dette blir avgjort av faglige og kvalitetsmessige kriterier. Prosessen skal være åpen for alle, sier Oksum.

Styret i Helse Sør-Øst skal avgjøre i løpet av oktober-november i år hvor det nye strålesenteret skal etableres. I styret har ikke brukerne stemmerett. Kun møterett og uttalerett.