NRK Meny
Normal

Ledigheten øker i Telemark

– Flere arbeidssøkere melder seg hos NAV i Telemark. Dette er en utvikling NAV har sett over de siste månedene, sier direktør i NAV Telemark Terje Tønnessen.

Terje Tønnesen

NAV opplever at det blir flere arbeidsledige i Telemark. NAV direktør Terje Tønnesen sier at flere arbeidssøkende melder seg.

Foto: NAV

Ved utgangen av november var det registrert 2928 helt ledige ved NAV i Telemark, det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 4 prosent eller 112 personer fra samme måned i fjor.

– Dette er en endring som vi har ventet på og det er særlig i IKT-bransjen og olje- og gassektoren det stiger mest, sier Terje Tønnesen, direktør i NAV Telemark og Vestfold.

– Er du urolig?

– Jeg blir alltid urolig når ledigheten stiger, svarer han.

79.200 personer er nå registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er 8.200 flere enn på samme tid i fjor. På landsbasis økte ledigheten med 11 prosent, og er nå på 2,9 prosent.

Antall langtidsledige i Telemark, de som har vært helt arbeidsledige i minst seks måneder, er nå 650 personer, mot 710 personer ved utgangen av oktober.

Sammenlignet med for ett år siden er antallet langtidsledige redusert med 103 personer. Andelen langtidsledige av de helt ledige er nå 22 prosent.

Flere oppsøker NAV

– Det er viktig å understreke at flere arbeidssøkere melder seg hos NAV i Telemark, sier direktør i NAV Telemark Terje Tønnessen.

Dette er en utvikling NAV har sett over de siste månedene. Ledigheten i fylket holder seg på et stabilt høyt nivå.

– Det er bruken av tiltak som medvirker til denne stabiliseringen, sier Tønnesen.

Bruttoledigheten er antallet helt ledige pluss antall på tiltak gjennom NAV.

I Telemark var bruttoledigheten 3406 ved utgangen av november (2928 helt ledige og 478 på tiltak), mot 3405 (2816 helt ledige og 589 på tiltak) ved utgangen av november 2014.

Flere permitterte

Ved utgangen av november var 234 personer i fylket permittert. Det er en økning på 174 fra ett år tilbake, og en økning på 15 fra forrige måned.

Hele 87 prosent av de permitterte er menn.

Det ble registrert noen flere stillinger i november i år sammenlignet med november i fjor, 445 mot 404.

Flest stillinger var det innen helse med 163 stillinger, her er også økningen størst med 37 stillinger flere enn i november 2014.

Skien skiller seg ut

Kommunen som har høyest arbeidsledighet er Skien der ledigheten er på 4,3 prosent. Tønnesen er noe usikker på årsaken.

– Det er ikke så mange industriarbeidsplasser der. Det betyr at arbeidsmarkedet er mindre fleksibelt når det skjer oppsigelser ett sted i forhold til at de kan ansettes i andre bedrifter. Men det får vi komme tilbake når vi får sett nærmere på tallene, svarer han.